Gemeenteraad Ieper – 3 juli 2017

Binnenkort zal ook Ieper gebruik kunnen maken van de alarmeringstool Be-alert. Via deze tool kan Ieper haar inwoners onder meer via sms verwittigen bij noodsituaties.  Het platform werd een maand geleden reeds gelanceerd maar gemeenteraadslid Emmily Talpe merkte op dat Ieper nog steeds niet was ingeschreven. Volgens de burgemeester was de brief tot inschrijving verloren gegaan, maar werd de aanvraag ondertussen ingediend.

Recent werd het federaal communicatie-instrument BE-alert gelanceerd. Bij noodsituaties kan de burgemeester, gouverneur of minister BE-alert activeren om inwoners op een snelle manier te informeren over de nodige aanbevelingen. Denk maar aan het sluiten van ramen en deuren bij een brand of instructies bij noodweer. Het systeem is uitgerust met een capaciteit om een groot aantal inwoners tegelijkertijd via verschillende kanalen op de hoogte te stellen: 100 sms’en per seconde, 10 000 mails per seconde en 600 gesproken oproepen, en dat 24 uur op 24, 7 dagen op 7. Het systeem werd de voorbije jaren reeds getest in verschillende proefgemeenten, waaronder Ieper.

“In december antwoordde de burgemeester al positief op mijn vraag om aan te sluiten op het systeem van zodra dit definitief zou worden uitgerold”, licht Iepers raadslid Emmily Talpe toe. “De lancering is ondertussen reeds sinds begin juni een feit, maar op de site van BE-alert staat Ieper – hoewel we proefgemeente waren – niet vermeld als deelnemende gemeente. Een tweehonderdtal andere gemeenten waaronder Poperinge, Diksmuide en Roeselare schreven zich wel al in.” Volgens Talpe kan het feit dat Ieper (nog) niet is aangesloten, Ieperlingen ervan weerhouden zich in te schrijven voor BE-alert waardoor ze aanbevelingen missen en kan Ieper zo geen gebruik maken van de tool om belangrijke lokale veiligheidsinformatie door te geven. De burgemeester liet weten dat Ieper inderdaad nog niet is aangesloten omdat de brief tot inschrijving was kwijtgespeeld. Ondertussen werd de aanvraag wel al ingediend.