Gemeenteraad Ieper – 3 juli 2017

Op de Ieperse gemeenteraad hield Emmily Talpe een pleidooi om dorps- en wijkraden meer te ondersteunen door hen een webstek te geven op de site van stad Ieper. “Op die manier kunnen Ieperlingen sneller zien welke activiteiten worden georganiseerd en  kunnen ze contactgegevens van bestuursleden terugvinden. Het is tevens een aanmoediging voor de dorps- en wijkraden, die voor inwoners een laagdrempelige eerstehulpslijn kunnen bieden bij vragen of problemen in de deelgemeente of wijk. Dat kadert in efficiënt bestuur.” Schepen Deltour beloofde hier werk van te maken.

Ieper telt verschillende dorps- en wijkraden waarin bewoners zich kunnen inlaten met het reilen en zeilen van hun deelgemeente of wijk. Ze organiseren activiteiten, kunnen problemen aankaarten, oplossingen aanreiken en advies geven. “Via deze organisaties kunnen de inwoners dus enerzijds hun stem laten horen, en anderzijds laten ze het stadsbestuur ook toe om de vinger aan de pols te houden wat betreft de bekommernissen in de verschillende deelgemeenten of wijken”, zegt gemeenteraadslid Emmily Talpe. “Wie echter op internet zoekt, moet moeite doen om informatie over deze raden terug te vinden. Als we onze deelgemeenten en wijken echt een stem willen geven en onze inwoners de weg willen tonen naar lokale initiatieven, dan kan en moet dit beter.”

Het liberale parlementslid verwees naar de goede voorbeelden van Poperinge, Veurne en Diksmuide, waar de dorps- en wijkraden een pagina hebben op de stedelijke website met onder meer contactgegevens en een overzicht van de activiteiten. Schepen Deltour beloofde daarop dat ook de Ieperse deelgemeenten binnenkort elk een eigen webstek zullen krijgen, gelinkt met de site van stad Ieper. Daar zal alle informatie over de dorpsraden, de activiteiten en het gebruik van OC’s opgenomen worden. Emmily Talpe reageerde verheugd: “Dit is een triple win. Een win voor de Ieperlingen in onze deelgemeenten, die gemakkelijker terecht kunnen bij geëngageerde vrijwilligers die luisteren, die kunnen helpen of doorverwijzen. Het is ook een win voor de talloze vrijwilligers bij de dorpsraden, een erkenning voor hun harde werk. Tot slot is het een win voor het stadsbestuur, omdat de dorpsraden eerstelijnshulp bieden die onze diensten heel vaak ontlast. Ze kunnen problemen bundelen en aankaarten bij de juiste dienst of persoon, wat een stuk efficiënter werkt.”