Uit cijfers die Emmily Talpe opvroeg blijkt dat te weinig werkgevers feedback geven aan VDAB over sollicitanten

 

In de periode november 2016 – april 2017 gaven gemiddeld zestig Vlaamse werkgevers per maand feedback aan de VDAB over werkzoekenden die bij hen kwamen solliciteren. Dat blijkt uit de cijfers die Vlaams Volksvertegenwoordiger Emmily Talpe (Open Vld) opvroeg bij minister van Werk Muyters. “Als we ons recordaantal vacatures willen invullen, zullen we ook de hulp van de werkgevers nodig hebben. Met de juiste feedback kan de VDAB werkzoekenden beter begeleiden naar een nieuwe job.”

Recent bleek nog dat één op twee werklozen in Vlaanderen langer dan één jaar op zoek is naar werk. Om die langdurig werklozen te activeren in de richting van een nieuwe job tekent de VDAB een maatgericht traject uit. Dat is goed nieuws voor de werkgevers, want zij krijgen de recordaantal vacatures zeer moeizaam ingevuld ten gevolge van toenemende krapte op de arbeidsmarkt.

Vanuit de werkgevers stijgt echter regelmatig gemor op. “Zij worden af en toe geconfronteerd met sollicitanten die niet komen opdagen op de dag van hun sollicitatie of op hun eerste werkdag. Anderen reageren niet op een communicatie van de werkgever”, zegt Emmily Talpe. “Dat is voor de werkgevers twee keer verlies: van hun kostbare tijd, maar ook van de productiviteit binnen hun onderneming.”

Werkzoekenden klagen op hun beurt vaak over het feit dat ze geen eerlijke kans krijgen, bijvoorbeeld wegens hun leeftijd of een arbeidshandicap, of dat ze botsen op te hoge eisen van werkgevers, vooral dan op het vlak van ervaring. “Dit vloekt met het activeringsbeleid voor werkzoekenden waarbij benadrukt wordt dat er meer wordt gekeken naar hun competenties en motivatie in plaats van naar diploma’s en arbeidsverleden”, vervolgt Emmily Talpe.

Medewerking werkgevers kan activering verbeteren

“Als we een goede match tussen vraag en aanbod willen maken op onze arbeidsmarkt, is het nodig dat we een evenredig beleid voeren van activering van werkzoekenden – de wortel – en het sanctioneren van wie het spel niet correct meespeelt – de stok. Maar als we die stok op een correcte manier willen hanteren, is de medewerking van  werkgevers belangrijk,” aldus het Ieperse Vlaams Parlementslid.

Emmily Talpe reageert daarom wat verrast op de geringe feedback die werkgevers bezorgen aan de VDAB over sollicitanten. “Werkgevers morren over sollicitanten die niet komen opdagen of hun sollicitatie niet ernstig nemen, maar vergeten zo blijkt uit de cijfers vaak  om dit te melden aan de VDAB. Nochtans is er speciaal voor werkgevers sinds oktober 2016 een eenvoudig, gebruiksvriendelijk feedbackformulier op de VDAB-site geïnstalleerd, waarop ze met een minimum aan inspanning kunnen melden wat er fout – of goed! – is gelopen met hun sollicitanten.”

Werkgevers die dat wel doen, ervaren dan weer een gebrek aan communicatie over de verdere opvolging door de VDAB.  “De VDAB zal dit aspect dus ook mee moeten integreren in de uitrol van het sanctioneringssysteem, dat sinds begin vorig jaar een Vlaamse bevoegdheid is geworden”, oordeelt Emmily Talpe.

Emmily Talpe stipt aan dat ‘feedback’ niet per definitie moet begrepen worden als een voorbode van sanctionering van werkzoekenden. “Sommige sollicitanten kunnen een geldige reden hebben voor hun afwezigheid, maar de VDAB kan dat enkel uitzoeken als ze door de werkgever op de hoogte wordt gebracht. Naar werkgevers toe is de sollicitatiefeedback ook een belangrijk hulpmiddel om de VDAB in de mogelijkheid te stellen haar arbeidsbemiddeling nog gerichter te organiseren. Als de VDAB gemotiveerde en geschikte kandidaten kan sturen, zullen de negatieve ervaringen van werkgevers met sollicitanten verminderen.”