Gemeenteraad Ieper – 3 juli 2017

Op de gemeenteraad van Ieper werd de heraanleg van het plein aan residentie De Sterre bij de Tulpenlaan besproken. Emmily Talpe vindt het positief dat er aan bewoners van alle leeftijden wordt gedacht door niet alleen in te zetten op speeltuigen maar ook op een rustzone en petanquevelden.  In haar tussenkomst drong Talpe erop aan om het aantal parkeerplaatsen te behouden en om de werken niet te laten samenvallen met de heraanleg van de Dikkebusseweg. “Verkeershinder is onoverkomelijk, maar we kunnen dit toch beperken door beide werken goed op elkaar af te stemmen”, aldus de Ieperse politica.

Het pleintje aan De Sterre ligt in een buurt met dichte bewoning, veel gezinnen met jonge kinderen maar ook oudere mensen zullen hun sociale contacten kunnen versterken door de dynamische invulling die het plein zal krijgen. Open Ieper reageerde positief op de plannen voor de heraanleg, maar vroeg wel om in de keuze van speeltuigen complementair te zijn met het reeds bestaande aanbod: “Op honderd meter van het pleintje, in dezelfde wijk, is al een vrij goed uitgerust speelplein met een schommel, glijbaan en klimtoren in de zandbak. Je kan er ook basketballen en recreatief met de bal spelen, we houden daar dus beter rekening mee bij de keuze van speeltuigen voor De Sterre.”

Naast het plein wordt ook de Tulpenlaan aangepakt. Het wegdek wordt versmald en voorzien van een nieuwe toplaag. Emmily Talpe: “De Tulpenlaan zal dus een tijdje afgesloten worden voor alle verkeer, wat voor enige verkeershinder kan zorgen. Wij bepleiten alvast dat de timing van de werken goed afgestemd wordt met de heraanleg van de Dikkebusseweg, zodat de hinder tot een minimum beperkt kan worden.” Schepen van Openbare Werken Stephaan De Roo stemde hiermee in en zou ook de bewoners van de Dikkebusseweg meenemen bij de bewonersvergaderingen.

Tot slot merkte Talpe nog op dat op de plannen niet duidelijk is wat er zal gebeuren met de parkeerplaatsen in de Tulpenlaan: “Er is een wegversmalling voorzien wat mijn inziens toch impact zal hebben op het aantal parkeerplaatsen. Ter hoogte van het plein kan ik daar nog begrip voor opbrengen, maar in de rest van de Tulpenlaan mogen er toch geen plaatsen verdwijnen.
Met de heraanleg van de Poperingseweg werden daar al 50% van de parkeerplaatsen  geschrapt, en ook voor de heraanleg van de Dikkebusseweg zie ik de bui al hangen. Ik hoop dat het stadsbestuur de Tulpenlaan dus met “rust” zal laten.”