Op de eerste gemeenteraad na de zomervakantie zullen de uitbreiding van OC In ’t Riet in Zillebeke, de ontruiming en ontgraving van de begraafplaats in Hollebeke en de politieverordening rond watercaptatie besproken worden. Tevens staat de bekrachtiging van de schenkingsovereenkomst van het schilderij Ypres van Sam Dillemans aan de stad Ieper op de agenda. Naast 3 interpellaties werden ook 11 vragen ingediend voor deze gemeenteraad. Emmily Talpe zal informeren naar de stand van zaken rond de plaatsing van elektrische laadpunten voor auto’s en naar de reactie van het stadsbestuur op het memorandum Veilige Meenseweg en omgeving. Voorts zal Talpe opnieuw aandringen bij het schepencollege om een samenwerking met Bellewaerde Aquapark te onderzoeken. Patrick Benoot zal het stadsbestuur ondervragen over acties voor de mobiliteit van mensen met een beperking tijdens de autovrije zondag, en over de mogelijkheid om replica’s te maken van de leeuwen die momenteel tijdelijk aan de Menenpoort staan.

 1. Goedkeuring notulen van 3 juli 2017.
 2. Aanleg van fietspad van Woesten naar Poperinge – goedkeuring aangepaste samenwerkingsovereenkomsten
 3. Gebruiksovereenkomst omtrent Lokaal Pact tussen de Gemeentelijke saneringsplichtige, Aquafin en VMM
 4. Uitbreiding OC In ’t Riet Zillebeke en plaatsen van externe vluchttrap – goedkeuring lastvoorwaarden diverse percelen en wijze van gunnen en financiering
 5. Ontruimen en ontgraven van de begraafplaats Hollebeke – Wijze van gunnen, raming en financiering. Goedkeuring – GD – 17/64
 6.  Bekrachtiging schenkingsovereenkomst werk ‘Ypres’ van Sam Dillemans aan de Stad Ieper.
 7.  Verkoop ondergrond Blindeliedenstraat 11 – goedkeuring
 8. Aankoop gronden gelegen Zillebeke dienstig voor aanleg grachten en bufferbekken – goedkeuring
 9. Aankoop percelen vestingtuintjes – goedkeuring
 10. Kosteloze afstand wegenis du Parcwijk – goedkeuring
 11. Reglement gevelbanken – goedkeuring
 12. Politieverordening watercaptatie bufferbekkens, Dikkebus- en Zillebekevijver en vestinggrachten
 13. Renovatie van de sportterreinen langs de Wateringstraat en Viooltjeslaan te Ieper : Heraanleg van basketbalveldjes – Goedkeuring lastvoorwaarden en wijze van gunnen
 14.  Sociaal woonbeleidsconvenant
 15. Dierenasiel Ieper en stopzetting samenwerking met Heuvelland en Mesen. (Interpellatie van raadslid Bolle)
 16. De zaterdagmarkt. (Interpellatie van raadslid Bolle)
 17. Le Touquetpark. (Interpellatie van raadslid Six)
 18. Vragen en antwoorden.
  1. Bekendmaking Blue Assist (I. Goudeseune)
  2. Werelddag Geestelijke Gezondheidszorg (I. Goudeseune)
  3. De Stille dood van het Stadsloket (P. Bolle)
  4. Week van de Mobiliteit (P. Benoot)
  5. Leeuwen Menenpoort (P. Benoot)
  6. Stand van zaken en verdere planning Mobiliteitsplan (V. Lannoo)
  7. Samenwerking met Bellewaerde Aquapark II (E. Talpe)
  8. Oplaadpunten elektrische wagens (E. Talpe)
  9. Memorandum Veilige Meenseweg en omgeving (E. Talpe)
  10. Mobiele fietsenstalling (V. Despeghel)
  11. Bufferbekken langs Ieperleekanaal ter hoogte van Bargiestraat (V. Despeghel)
 19. Mededelingen.