Gemeenteraad Ieper – 4 september 2017

Tot 16 augustus konden landbouwers die schade hebben geleden door de extreme droogte dit melden bij de stad Ieper. Uit het antwoord van schepen De Roo op een vraag van gemeenteraadslid Emmily Talpe blijkt dat meer dan 200 aanvragen zijn ingediend.

“Heel wat ondernemers en bovenal landbouwers uit het Ieperse hebben een zware periode achter de rug door de extreme droogte van zo’n twee maanden terug. Tot 16 augustus konden landbouwers de geleden schade melden bij stad Ieper, waarna een schattingscommissie de schade is gaan ramen met het oog op een financiële tegemoetkoming uit het Vlaamse rampenfonds”, legt Emmily Talpe uit. “Om in aanmerking te komen moet een gemiddeld schade zijn van 5580€ per dossier en in totaal minstens 1,24 miljoen euro. De steden en gemeenten moeten de schadedossiers tegen 8 september indienen.”

Schepen De Roo liet weten dat de diensten het volledige schadedossier nog maar pas hebben afgerond, en dat meer dan 200 aanvragen zijn ingediend.