Gemeenteraad Ieper – 4 september 2017

Op de gemeenteraad vroeg Emmily Talpe het schepencollege naar een stand van zaken rond het beleid voor het hergebruik van graven. “Een dergelijk reglement werd al in 2011 voorop gesteld maar werd nog steeds niet uitgewerkt. Het past nochtans in de moderne tijdsgeest om zoveel mogelijk materialen een tweede leven te willen geven. In heel wat andere steden is dit al mogelijk”, aldus Talpe.

In 2011 reeds werd een beleid aangekondigd rond hergebruik van architecturale waardevolle graven. We zijn ondertussen zes jaar later, maar er blijkt nog weinig vooruitgang te zijn geboekt rond het uitwerken van een dergelijk beleid.

Emmily Talpe: “Ik begrijp dat er dringender werk op de plank ligt, maar ondertussen zijn jullie hier al zes jaar over aan het nadenken. Hergebruik van graven toelaten getuigt van modern bestuur en past in de tijdsgeest waarin we zoveel mogelijk materialen een tweede leven willen geven. Er zijn trouwens al heel wat good practices: onder andere in Veurne, Zonnebeke en Harelbeke worden waardevolle graven gerestaureerd door particulieren met als compensatie voor hun investering een gratis grafconcessie.” Schepen De Roo beloofde dit mee te nemen in de besprekingen met de bevoegde diensten.