Gemeenteraad Ieper – 4 september 2017

Ieperlingen die dat willen kunnen voortaan een vergunning aanvragen voor het plaatsen van een gevelbank, een wegneembaar bankje dat je aan je gevel kan bevestigen. Bedoeling is om het sociaal contact tussen buren te bevorderen. Open Ieper ondersteunt het initiatief, maar formuleert toch een aantal aandachtspunten.

Open Ieper reageerde tevreden dat het stadsbestuur ervoor opteerde om met een reglement te werken. “Bijvoorbeeld in Gent, waar het idee voor gevelbanken ontstond, heeft men hier op heden geen vergunning voor nodig. Met een reglement zijn de voorwaarden echter voor iedereen duidelijk en kan de impact op het straatbeeld ook in de gaten gehouden worden. We willen geen wildgroei of kakafonie aan gevelbanken ”, aldus fractieleider Emmily Talpe.

“Het reglement zoals het hier voorligt is beknopt en legt wel een aantal voorwaarden vast, maar de beslissing blijft geval per geval door het schepencollege te nemen”, vervolgt het Vlaams parlementslid. “We vragen om een eenduidig beleid te voeren voor het toekennen of weigeren van vergunning, anders kan dit tot begrip en frustratie leiden bij de inwoners. Talpe drong er verder nog op aan om voldoende ruimte te behouden op de voetpaden, zeker wanneer die direct aan de rijweg aansluiten. Ook wie minder mobiel is moet voldoende ruimte hebben om zich comfortabel op het voetpad te kunnen verplaatsen. Tot slot had Talpe nog een ludieke, maar in Ieper wel degelijk pertinente vraag: “Zullen die gevelbankjes het ganse jaar rond of enkel tijdens het terrassenseizoen gebruikt kunnen worden?” Open Ieper vraagt het stadsbestuur al jaren om terrassen het ganse jaar rond toe te laten, maar het stadsbestuur blijft erbij dat de horeca enkel terrassen mag uitstallen van midden maart tot 11 november. Voor bankjes aan gevels is er nu dus geen probleem.