Op de gemeenteraad van oktober wordt de herinrichting van de Eigenheerdstraat besproken, net als de renovatie van de stookplaats in de Lakenhalle. Verder staan ook aankopen voor het Yper Museum op de agenda. Het punt over de aankoop van een vestingtuintje, dat vorige gemeenteraad niet werd gestemd wegens het ontbreken van het schattingsverslag, wordt hernomen. Voor Open Ieper zal Patrick Benoot het schepencollege vragen of ze bereid is om inwoners die dat wensen vrij te stellen van voor- of bijzitterschap wanneer ze hiervoor al minstens twee keer werden opgeroepen. Marc Clabau zal informeren naar het plan van aanpak rond vallende bladeren, die de straatriolen kunnen verstoppen.

 1. Ontslag van een raadslid. Aktename.
 2. Vervanging van een raadslid. Onderzoek geloofsbrieven van de opvolger. Eedaflegging.
 3. Vervanging raadslid in diverse raden en algemene vergaderingen.
 4. Goedkeuring notulen van 4 september 2017.
 5. Herinrichten van de Eigenheerdstraat – Wijze van gunnen, raming en financiering. Goedkeuring
 6. Renovatie van de stookplaats in de Lakenhallen, Grote Markt 34 te Ieper – Wijze van gunnen, raming en financiering. Goedkeuring
 7. Productie en levering van RIFD-armband voor het Yper Museum – Wijze van gunnen, raming en financiering. Goedkeuring
 8. Bouwen nieuwe permanente tentoonstelling voor het Yper Museum – perceel regie, opnames en montages films – Wijze van gunnen, raming en financiering. Goedkeuring
 9. Aankoop perceel vestingtuintje – goedkeuring
 10. Erfpachtakte Erfgoeddepot Potyze – goedkeuring
 11. Baggerwerken in de Kasteelgracht. (Interpellatie van raadslid Bolle)
 12. Volkstuinen in St-Jan. (Interpellatie van raadslid Despeghel)
 13. Vragen en antwoorden.
  1. Afvalbakken in Ieper (Raadslid Laurens)
  2. Gloria/ de Meersen (Raadslid Bolle)
  3. Reigerburg (Raadslid Bolle)
  4. De Vloei (Raadslid Bolle)
  5. Islamitisch Gebedshuis (Raadslid Six)
  6. Vrijstelling van voor- of bijzitterschap voor Ieperlingen die al minstens twee keer werden opgeroepen (Raadslid Benoot)
  7. Hoge Weide, Boezinge (Raadslid Despeghel)
  8. Vallende bladeren – plan van aanpak (Raadslid Clabau)
  9. Peukentegels in Ieper (Raadslid Verkruysse)
 14. Mededelingen.