Ook dit jaar nam Vlaams volksvertegenwoordiger Emmily Talpe deel aan de YOUCA Action Day – de vroegere Zuiddag, waarbij scholieren voor 1 dag in de kleren van beroepskrachten kunnen kruipen. Hun loon gaat naar projecten van geëngageerde jongeren wereldwijd. Lore en Lieselotte, twee 17-jarige studentes uit de Westhoek, werden volksvertegenwoordiger-voor-één-dag en vergezelden Emmily naar het Vlaams parlement in Brussel.

Op het programma stond allereerst de commissie Economie, Werk, Sociale Economie, Innovatie en Wetenschapsbeleid. Samen met minister Muyters en de directrice van het Gelijkekansencentrum Unia hielden de volksvertegenwoordigers een gedachtewisseling over discriminatie op de arbeidsmarkt. Lieselotte en Lore kregen de kans ook zelf een vraag aan de minister te stellen.

In de namiddag woonden de twee studentes ook nog de commissie Mobiliteit en Openbare werken bij, waar een voorstel van resolutie over het bevorderen van snel elektrisch fietsen als alternatief in het woon-werkverkeer werd besproken. Tot slot volgde nog een uitgebreide rondleiding doorheen de gebouwen van het Vlaams parlement.

De opbrengst van deze Youca Action Day gaat dit jaar onder meer naar het jongerenproject Trias ngo in El Salvador. Trias verenigt jongeren en geeft vormingen, stimuleert hun ondernemersspirit en werkt met de jongeren aan hun zelfvertrouwen. Zo krijgen Salvadoraanse jongeren de kans om hun eigen keuzes te maken, om hun lot in eigen handen te nemen en om te bouwen aan hun dromen en toekomst.