Krant van West-Vlaanderen/West – 27 Okt. 2017

Het aantal niet-werkende werkzoekenden in Vlaanderen blijft dalen. Eind september telde de VDAB 217.310 niet-werkende werkzoekenden of 12.417 minder dan twaalf maanden geleden. Ook de allochtone werkloosheid neemt af, maar niet in de provincie West-Vlaanderen.

Onder invloed van de aantrekkende economie daalt de algemene Vlaamse werkloosheid al twee jaar lang stelselmatig. Maar er is meer goed nieuws. Uit de cijfers die Vlaams volksvertegenwoordiger Emmily Talpe uit Ieper opvroeg bij minister van Werk Philippe Muyters blijkt dat die trend ook steeds duidelijker wordt bij mensen met een migratieachtergrond, een groep die traditioneel te kampen heeft met hoge werkloosheidscijfers.

Opmerkelijk zijn wel de verschillen tussen de provincies. De allochtone werkloosheid daalt in Limburg, Antwerpen en Oost-Vlaanderen, maar stijgt in Vlaams-Brabant en vooral in West-Vlaanderen. “Dat is een verrassende vaststelling als je weet dat de krapte op de arbeidsmarkt zich vooral in onze provincie laat voelen”, zegt Emmily Talpe. “In West-Vlaanderen staan veel vacatures open, zelfs in die mate dat er vanuit bedrijven al noodsignalen kwamen omdat ze niet voldoende werkvolk vinden. Werkgeversorganisaties organiseerden al acties om werkzoekenden uit Wallonië en Noord-Frankrijk aan te trekken. We moeten nadenken over initiatieven die mensen met een migratieachtergrond op korte termijn kunnen leiden naar de vele vacatures.”

Verborgen talent

Ondernemersorganisatie Voka zegt werk te maken van anderstalige werkzoekenden sneller door te laten stromen naar de arbeidsmarkt. “We hebben hier drie projecten voor lopen”, zegt Tine Maes van Voka West-Vlaanderen. “Met @Level2work begeleiden we 14 hoogopgeleide allochtone werkzoekenden. Negen van hen heeft zicht op duurzame tewerkstelling. Er is ook een tweede traject gestart hiervan.”

“Verder hebben we #Jobroad waarbij we op maat van enkele bedrijven anderstalige mensen zoeken en mobiliseren om te solliciteren. Na zes maanden spreken we al over een tewerkstelling van 70 procent. Er is ook nog Brugge werkt! dat zich richt op laaggeschoolde allochtone jongeren om hen snel te leiden naar werk. Deze groep is van cruciaal belang voor onze West-Vlaamse bedrijven die hinder in hun groei ondervinden doordat ze geen of weinig kwalitatieve arbeidskrachten vinden. Er zit veel verborgen talent in deze doelgroep.” (JL)