Op de gemeenteraad deze avond worden de budgetten en begroting van stad Ieper, het OCMW en de kerkfabrieken besproken. Daarnaast houdt Emmily Talpe ook een interpellatie over het probleem van rendementsverlies van zonnepanelen door straatbomen. Talpe wil van gedachten wisselen over het beleid van stad Ieper bij dergelijke klachten, en de mogelijkheid opwerpen om een aantal richtlijnen vast te leggen die enerzijds de leefbaarheid van de boom niet aantasten, en anderzijds tegemoet komen aan de vraag van eigenaars van zonnepanelen die rendementsverlies leiden. Verder zal Talpe ook informeren naar de stand van zaken rond de beloofde bijsturingen aan het doofbeleid en de uitrol van wifi in het stadscentrum, waar nu een mogelijkheid is om in te tekenen op subsidies vanuit Europa. Raadslid Benoot stelt een vraag over de opstart van de centrale databank voor dierenasielen vanuit Vlaanderen: zal het Iepers dierenasiel hierop aansluiten? Ann-Sophie Himpe tot slot zal het stadsbestuur aanmanen het regenboogcharter te ondertekenen.

1. Goedkeuring notulen van 2 oktober 2017.

2. Oprichting dienstverlenende vereniging Westhoek

3. Aanpassing statuten AGB Spie. Goedkeuring.

4. Aanpassing statuten AGB Vauban. Goedkeuring.

5. Aanleg van infrastructuur op openbaar domein, fiets- en voetgangersverbinding, op de Westbrandhoek in Vlamertinge door Ons Onderdak: Goedkeuring ontwerp en technisch dossier

6. Kerkfabriek St. Maarten – St. Niklaas: 4de en 5de wijziging meerjarenplan 2014 – 2019

7. Kerkfabriek St. Jacob: 4de wijziging meerjarenplan 2014-2019.

8. Kerkfabriek St. Pieter: 4de wijziging meerjarenplan 2014-2019.

9. Kerkfabriek St. Michiel Boezinge: 4de wijziging meerjarenplan 2014-2019.

10. Kerkfabriek O.l.v. Hemelvaart Brielen: 3de wijziging meerjarenplan 2014-2019.

11. Kerkfabriek O.l.v. Geboorte Hollebeke: 2de wijziging meerjarenplan 2014-2019.

12. Kerkfabriek St. Vedastus Vlamertinge: 3de wijziging meerjarenplan 2014-2019.

13. Protestantse kerk: 2de wijziging meerjarenplan 2014-2019.

14. Kerkfabriek St. Maarten – St. Niklaas: budgetwijzigingen 2017

15. Kerkfabriek St. Jacob: budgetwijziging 2017

16. Kerkfabriek St. Pieter: budgetwijziging 2017

17. Kerkfabriek St. Michiel Boezinge: budgetwijziging 2017

18. Kerkfabriek O.l.v. Hemelvaart Brielen: budgetwijziging 2017

19. Kerkfabriek O.l.v. Geboorte Hollebeke: budgetwijziging 2017

20. Kerkfabriek St. Jan: budgetwijziging 2017

21. Kerkfabriek St. Vedastus Vlamertinge: budgetwijziging 2017

22. Kerkfabriek St. Leonardus Zuidschote: budgetwijziging 2017

23. Protestantse kerk: budgetwijziging 2017 2

24. Kerkfabriek St. Maarten – St. Niklaas: budget 2018

25. Kerkfabriek St. Jacob: budget 2018

26. Kerkfabriek St. Pieter: budget 2018

27. Kerkfabriek O.l.v. Middelares: budget 2018

28. Anglicaanse kerk: budget 2018

29. Protestantse kerk: budget 2018

30. Kerkfabriek St. Michiel Boezinge: budget 2018

31. Kerkfabriek O.l.v. Hemelvaart Brielen: budget 2018

32. Kerkfabriek St. Jan de Doper Dikkebus: budget 2018

33. Kerkfabriek St. Petrus en Paulus Elverdinge: budget 2018

34. Kerkfabriek O.l.v. Geboorte Hollebeke: budget 2018

35. Kerkfabriek St. Jan: budget 2018

36. Kerkfabriek St. Vedastus Vlamertinge: budget 2018

37. Kerkfabriek O.l.v. Hemelvaart Voormezele: budget 2018

38. Kerkfabriek St. Catharina Zillebeke: budget 2018

39. Kerkfabriek St. Leonardus Zuidschote: budget 2018

40. Protestants-evangelische kerk De Hoeksteen: budget 2018

41. Belasting op tweede verblijven. Opheffing en hernieuwing

42. Hulpverleningszone Westhoek Financiële verdeelsleutel 2015 – 2023 / bijdrage 2018 / onroerende goederen. Goedkeuring

43. Vereniging OCMW Wieltjesgracht. Meerjarenplanaanpassing 4 2014-2020. Ter kennisgeving.

44. Verenging OCMW Wieltjesgracht. Budgetwijziging 2 2017. Ter kennisgeving.

45. Vereniging OCMW Wieltjesgracht. Budget 2018. Ter kennisgeving.

46. Vereniging OCMW OLV Ziekenhuis. Meerjarenplanaanpassing 3 2014-2020. Ter kennisgeving.

47. Vereniging OCMW OLV Ziekenhuis. Budget 2018. Ter kennisgeving.

48. Vereniging Ons Tehuis. Meerjarenplanaanpassing 3 2014-2020. Ter Kennisgeving.

49. Vereniging Ons Tehuis. Budgetwijziging 2017. Ter kennisgeving.

50. Vereniging Ons Tehuis. Budget 2018. Ter kennisgeving.

51. OCMW Ieper. Meerjarenplanaanpassing 6 2014-2020. Goedkeuring

52. OCMW Ieper. Budgetwijziging 2 2017. Ter kennisgeving. 3

53. OCMW Ieper. Budget 2018. Ter kennisgeving.

54. AGB Vauban. Meerjarenplanaanpassing 5 2014-2019. Goedkeuring

55. AGB Vauban. Budgetwijziging 1 2017. Goedkeuring

56. AGB Vauban. Budget 2018. Goedkeuring

57. AGB Spie. Meerjarenplan aanpassing 4 2014-2019. Goedkeuring

58. AGB Spie. Budget 2018. Goedkeuring.

59. Stad Ieper incl. IVA Grond en Bouw. Meerjarenplanaanpassing 8 2014-2019. Vaststelling.

60. Stad Ieper incl. IVA Grond en Bouw. Budgetwijziging 2 2017. Vaststelling.

61. Stad Ieper incl. IVA Grond en Bouw. Budget 2018. Vaststelling.

62. Afstand van de voorgevel van het woonhuis Boomgaardstraat 1 te 8900 Ieper.

63. Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Florawest bestaande uit plan bestaande toestand, bestaande juridische toestand en bestemmingsplan, memorie van toelichting en stedenbouwkundige voorschriften – definitieve vaststelling

64. Stedelijke begraafplaats. (Interpellatie van raadslid Bolle)

65. Vlaamse jachtplannen tekenen het Iepers grondgebied in als één groot jachtterrein : wat doen we hiermee ? (Interpellatie van raadslid Lannoo)

66. Rendementsverlies zonnepanelen. (Interpellatie van raadslid Talpe)

67. Dikkebus- en Zillebekevijver. (Interpellatie van raadslid Despeghel)

68. Vragen en antwoorden.

  • Buren bij kunstenaars (Raadslid Bolle)
  • Centrale databank dierenasiel (Raadslid Benoot)
  • Stand van zaken bijsturingen doofbeleid (Raadslid Talpe)
  • Gratis wifi in het stadscentrum (Raadslid Talpe)
  • Slechte staat Sluispad + onveilige oversteekplaats ter hoogte van Diksmuidseweg (Raadslid Despeghel)
  • Ondertekening regenboogcharter (Raadslid Himpe)

69. Mededelingen.