Gemeenteraad Ieper – 6 november 2017

Een aantal eigenaars van zonnepaneleninstallaties klagen dat zij rendementsverlies leiden omwille van straatbomen die slagschaduw op de panelen werpen. Emmily Talpe: “Uiteraard gaan we geen bomen vellen of drastisch snoeien, maar we kunnen we de problematiek ook niet zonder meer negeren. De lokale overheid kan een aantal richtlijnen vastleggen, waarbij enerzijds de leefbaarheid van de boom niet wordt aangetast en waarbij anderzijds tegemoet gekomen wordt aan de vraag van eigenaars van zonnepanelen die rendementsverlies leiden.” Op vraag van de politica beloofde de schepen ook bij toekomstige beplantingen rekening te houden met zonnepanelen.

Eind augustus lagen er in totaal meer dan 300 000 zonnepaneleninstallaties in Vlaanderen. “Ook in Ieper zien we er steeds meer en meer in het straatbeeld, en dat is goed nieuws”, zegt Emmily Talpe. “De inspanningen op vlak van hernieuwbare energie zijn nodig om de klimaatdoelstellingen 2020 te halen. Overheden moeten daarbij streven naar een gezond evenwicht tussen hernieuwbare energie en kwaliteitsvol leefmilieu, al kan dat soms tegenstrijdige belangen opleveren. Zo horen we nu en dan van eigenaars van zonnepaneleninstallaties – ook in Ieper – dat zij rendementsverlies leiden omwille van straatbomen die slagschaduw op de panelen werpen. Bomen vormen een belangrijke meerwaarde voor onze leefomgeving, en gaan we dus niet zomaar verwijderen of drastisch te snoeien. Anderzijds kunnen we deze problematiek ook niet zonder meer negeren.”

Talpe pleit er daarom voor een aantal richtlijnen vast te leggen die enerzijds de leefbaarheid van de boom niet aantasten, en anderzijds tegemoet komen aan de vraag van eigenaars van zonnepanelen die rendementsverlies leiden. “Eerst en vooral kunnen we – weliswaar beperkt – ingrijpen bij bestaande situaties door bijvoorbeeld het uitlichten van de kroon of het verwijderen van dood hout. Daarnaast kunnen we ook rekening houden met bestaande zonnepanelen of met gunstig georiënteerde daken bij de aanplanting van nieuwe bomen, door op die locaties te kiezen voor exemplaren die minder last zullen opleveren.”

Schepen De Roo sloot zich aan bij de opmerkingen van Talpe en erkende dat dit geregeld een discussiepunt is. Bij dergelijke gevallen zullen de diensten met een afwegingskader steeds geval per geval gekeken worden wat gedaan kan worden. De schepen beloofde ook rekening te houden met bestaande zonnepanelen en gunstig georiënteerde daken bij toekomstige beplantingen.