Gemeenteraad Ieper – 6 november 2017

Op de gemeenteraad van 6 november werden de budgetten en de meerjarenplanwijzigingen van stad Ieper en het OCMW besproken.

Emmily Talpe hield een uitgebreide tussenkomst waarbij ze onder meer de vele verschuivingen naar 2018 hekelde. “We begrijpen dat er tegenslagen of vertragingen onderweg kunnen optreden, maar het mag geen chronisch afwijkingsparcours worden. En daar blijft het schoentje toch jaar na jaar knellen. Ook nu schuift maar liefst 10 miljoen euro naar 2018, tal van kleine verschuivingen maar ook het gros van de grote projecten die jullie zagen te realiseren in deze legislatuur zijn in hetzelfde bedje ziek of ziek geweest, denk maar aan AURIS, de herinrichting dorpskern Zillebeke, sporthal Minneplein, de turnzaal en polyvalente ruimte … en op kop en meest omstreden, de duurzame maar blijkbaar onbeminde wijk De Vloei.”

Talpe hoopt dat uit het project De Vloei lessen getrokken zullen worden. “Er wordt 1 miljoen euro extra gereserveerd voor bijkomende gronden om het woonaanbod af te stemmen op de aanvraag van jonge gezinnen. We vrezen dat nieuwe projecten ook dreigen te worden verstikt onder voorschriften à la De Vloei. We kunnen ons niet permitteren de bal mis te slaan. Het aantrekken van jonge afgestudeerden en jonge gezinnen is voor de toekomst van onze stad, onze welvaart, onze groei té belangrijk.”

Volgens Talpe moet Ieper, naast inzetten op stimulansen voor jonge doelgroep, zich ook dringend voorbereiden op de vergrijzing: “Met een stagnerend bevolkingsaantal al een halve eeuw lang én simultaan de vergrijzing die onverbiddelijk toeslaat – tegen 2020 is 1 op 3 in Ieper 65 plusser én dan nog eens vaak alleenwonend.  Je moet geen groot wiskundige zijn om te weten wat de uitdagingen zullen zijn de komende decennia, niet in het minst op het vlak van woonaanbod. Waar blijven daar de nodige investeringen of beleidsmatige impulsen?”

Verder benadrukte Talpe ook nog de nood aan nieuwe sportinfrastructuur en aan een bijkomende financiële boost voor het herstel van voetpaden aan. Wat betreft de omschakeling naar LED-verlichting pleit het parlementslid voor een prioritaire omschakeling in plaats van geleidelijk over een aantal jaren gespreid. Tot slot verwees Talpe nog naar de grote uitdaging voor de volgende legislatuur, de herinrichting van het Vandepeereboomplein en De Leetzone. Eind november wordt daarvan het aangepaste plan voorgesteld. “Ik hoop vurig dat het gezond verstand heeft gezegevierd en dat volop de kaart werd getrokken van een leefbare, bereikbare binnenstad inclusief een voldoende parkeeraanbod. Dat zijn trouwens jullie eigen woorden van de eerste beleidsdoelstelling in het meerjarenplan 14- 19. Rest nu alleen nog uitvoering te geven aan de eigen recepten. En het is zoals patisserie, als de verhoudingen niet kloppen, dan zakt het deeg in elkaar”, besloot Talpe.

Wat betreft het OCMW informeerde Talpe naar de plannen met het pand in de Grachtstraat, dat recent werd aangekocht. “Dit pand werd eigenlijk aangekocht zonder te weten wat ermee zou gebeuren. Goed bestuur werkt omgekeerd. We vernemen dat ook het ondernemerscentrum in de Grachtstraat mogelijks zal worden aangekocht. Wat zijn de plannen op die locatie?”

 

Lees hieronder de volledige tussenkomst van Emmily Talpe:

STAD

Collega’s, een meerjarenplan is geen statisch gegeven, er zit voortdurend wat beweging in en dat is ook maar normaal en goed zelfs dat we de marge hebben om in te spelen op wat wijzigt in onze samenleving.
Omstandigheden veranderen, tegenslagen onderweg, vertragingen door overmacht, we hebben daar alle begrip voor… zolang het geen chronisch afwijkingsparcours wordt.
En daar blijft het schoentje toch jaar na jaar knellen, ook nu schuift maar liefst 10 mio euro naar 2018, tal van kleine verschuivingen maar ook het gros van de grote projecten die jullie zagen te realiseren in deze legislatuur zijn in hetzelfde bedje ziek of ziek geweest, denk maar aan AURIS, de herinrichting dorpskern Zillebeke, sporthal Minneplein, de turnzaal en polyvalente ruimte … en op kop en meest omstreden, de duurzame maar blijkbaar onbeminde wijk De Vloei.
Daar vloeit wederom een en ander van 2017 naar 2018.
Omgevingswerken a rato van 600.000 euro worden gekatapulteerd naar 18 en de langverwachte centen van de verkoop, zo’n 3,5 mio euro, zouden “volgens aanpassing nummer 8 van de meerjarenplanning” in 2018 en 2019 in onze schoot vallen.
Realisatie en rendement op het tempo van de processie van Echternach.
Tijd om een versnelling hoger te schakelen. En we onderschrijven daar graag de visie van de collega’s van Sp.a. van vorige maand, laat los die misschien wel uberduurzame gedachte van gemeenschappelijke tuinen en parkeerhavens, de Ieperlingen, de jonge gezinnen die we zo broodnodig hebben in onze stad, hunkeren nog steeds naar de klassieke formule, een woning met tuin, garage of oprit, en vooral privacy.

Onder het actieplan “woonaanbod afstemmen op de woonvraag van jonge gezinnen” wordt er voor 2018 1 mio euro extra gereserveerd om bijkomende gronden te verwerven. Op papier klinkt dit veelbelovend, maar we zijn voorzichtig enthousiast. Waarom voorzichtig, omdat we vrezen dat jullie koppig zullen weigeren om lessen te trekken uit het verleden en dat nieuwe projecten ook dreigen te worden verstikt onder voorschriften à la De Vloei. We kunnen ons niet permitteren de bal mis te slaan. Het aantrekken van jonge afgestudeerden en jonge gezinnen is voor de toekomst van onze stad, onze welvaart, onze groei té belangrijk.

Los van de absoluut noodzakelijke inzet op stimulansen voor die jonge doelgroep, kunnen we onze ogen niet langer sluiten voor wat op ons afkomt, demografisch.
Met een stagnerend bevolkingsaantal al een halve eeuw lang én simultaan de vergrijzing die onverbiddelijk toeslaat – tegen 2020 is 1 op 3 in Ieper 65 plusser én dan nog eens vaak alleenwonend.
Je moet geen groot wiskundige zijn om te weten wat de uitdagingen zullen zijn de komende decennia, niet in het minst op het vlak van woonaanbod.
Waar blijven daar de nodige investeringen of beleidsmatige impulsen?

Wat onze sportinfrastructuur betreft, ja daar wordt niemand vrolijk of beter fitter van. De deadlines werden op quasi geen enkele actie gehaald. Bijna 6 mio euro uitgaven wordt vooruitgeschoven naar 2018. Turnzaal, polyvalente ruimte, sporthal minneplein, kunstgrasvelden, kleedkamers… dit is een stad als Ieper of toch het Ieper waar wij van dromen, onwaardig.
Niet alleen omwille van de achterstand terwijl de nood en veroudering van de huidige infrastructuur alleen maar groter wordt, maar ook de wetenschap dat jullie verschillende subsidies voor sportinfrastructuur uit de provincie, uit Vlaanderen aan jullie hebben laten voorbijgaan.  En die keuzes zijn onomkeerbaar.

Lichtpuntje hoewel het ook een inhaalbeweging is, is de investering in 2018 voor de wijksportterreinen. Projecten dicht bij de Ieperling, die de sociale cohesie in de wijken en deelgemeenten versterken, dat ziet onze fractie graag.
Wat ook dicht bij de mensen ligt, dat is het herstel, onderhoud en vernieuwen van de voetpaden. Dit blijft een heikel werkpunt.
Vorig jaar heeft onze fractie al gepleit voor een extra financiële boost voor de voetpaden, en ook nu willen wij hier terug een lans voor breken – het staat ook nog altijd letterlijk in het meerjarenplan dat “jullie de investeringen nog zullen verhogen”, een overblijfsel van die ene extra injectie enkel jaren terug maar een voornemen waar we – wat ons betreft – nu enkel nog een bedrag moeten opplakken.

En dan nog een vraagje rond het nieuwe stadsmuseum: we zien dat er nog voor 2017 zo’n 2 mio euro als uitgave staat genoteerd? Voor zover ik kan afleiden uit de reeds genomen beslissingen zitten we op vandaag op 1.3 mio euro en moeten we de volgende twee maanden nog bijna 700.000 euro uitgaven? Zit dit project op koers? Ik haal dit niet alleen aan omdat ik algemeen wat allergisch reageer op het niet goed inschatten van projecten en timing in de meerjarenplanning maar ook mogen we de boot niet missen om het museum te lanceren op het moment dat het toerisme hier ongetwijfeld een boost zal kennen met de herdenkingen in 2018.

En dan kom ik bij mijn twee laatste aandachtspunten, voor onze fractie heel belangrijke dossiers:

Ten eerste de volledige omschakeling naar LED-verlichting op Iepers grondgebied. Er wordt in 2018 wat extra geld, zo’n 200.000 euro, uitgetrokken voor LED investeringen, maar dat is natuurlijk onvoldoende als we overal naar dimbare LED willen evolueren en we de Ieperling 7op 7 en 24 op 24 zichtbaarheid willen garanderen. Jullie kiezen ervoor om dit geleidelijk over een aantal jaren gespreid te implementeren, wij zien dit als een prioritair aan te pakken omschakeling, maar meer over de openbare straatverlichting in mijn vraag straks.

En last but absoluut not least, dé uitdaging voor de volgende legislatuur, de herinrichting van het Vandepeereboomplein en de Leetzone, het grootste project voor onze binnenstad sedert de heraanleg van de Grote markt.
Eind november wordt het aangepaste plan voorgesteld aan de gemeenteraadsleden, ik ga er vandaag dan ook niet dieper op in behalve dat ik vurig hoop dat het gezond verstand heeft gezegevierd en volop de kaart werd getrokken van een leefbare, bereikbare binnenstad INCLUSIEF een voldoende parkeeraanbod. Dat zijn trouwens jullie eigen woorden van de eerste beleidsdoelstelling in het meerjarenplan 14- 19. Rest nu alleen nog uitvoering te geven aan de eigen recepten. En het is zoals patisserie, als de verhoudingen niet kloppen, dan zakt het deeg in elkaar.

OCMW

We staan op een goed jaar van de volledige integratie van OCMW en stad vanaf 1 jan 2019.
Die integratie beoogt in hoofdzaak twee doelstellingen: ten eerste dat steden en gemeenten gemakkelijker sociale accenten leggen in alle lokale beleidsvelden.
Een eerste meer algemeen beschouwende vraag is of er nu reeds wordt nagedacht of een visie ontwikkeld over hoe die sociale accenten in alle lokale beleidsvelden concreet zal leggen? Spreken we over een sociale toets bij alle te nemen beslissingen of zien jullie dit structureler? Gebeurt dit op vandaag nog niet of onvoldoende?

Een tweede doelstelling van de integratie is om het stigmatiserend karakter van de diensten OCMW te verminderen en nu leg ik wel duidelijker de link naar de meerjarenplanning.
Op vandaag zit het OCMW hier nogal open bloot in de inkomhal.
Onze fractie heeft al meermaals gepleit voor een meer discrete afscheiding en voldoende privacy van wie door omstandigheden vaak buiten zijn wil dan toch het OCMW nodig heeft. Zal er effectief iets veranderen naar het visuele?
Of nemen jullie genoegen met de situatie op vandaag.
Een herdenken van de huidige locatie van de OCMW-lokalen hier in het Auris-gebouw of een aanpassing in infrastructuur is voor onze fractie wenselijk maar zien we nu niet weerspiegelt in de geplande investeringen.

Er wordt ook sterk gedesinvesteerd, onder meer door de verkoop van 9 boerderijen, waarvan ondertussen al drie verkocht. Dit zal op korte termijn de kas spekken maar het betekent anderzijds ook op termijn minder inkomsten. Idealiter wordt dit herinvesteert maar we zien op vandaag dat investeren in een eigen patrimonium niet zo’n succes is. Heel wat projecten blijken heel duur uit te vallen zoals in de Rijselstraat naast de Belle, ook het project in de Korte meers bleek te duur. Wat is jullie toekomstvisie over dit her-investeren?

Ik stel ook vast dat het pand in de Grachtstraat, (naast het lokaal bestemd voor de voedselbedeling), en dat in mei laatst door het OCMW werd aangekocht voor 234.000 euro, niet in het budget verschijnt, er zijn in ieder geval geen investeringen in inrichting te bespeuren.
Dit pand werd eigenlijk aangekocht zonder te weten wat ermee zou gebeuren. Goed bestuur werkt omgekeerd, je hebt een plan en dan zet je stappen naar uitvoering.
Nu hangt er heel wat mist rond die aankoop en meer nog we vernemen dat er morgen ook een plaatsbezoek is met het oog op een mogelijke aankoop van het ondernemerscentrum.
Wat zijn de plannen op die locatie? Ik neem aan dat het OCMW daar wel een nuttige invulling aan zal kunnen geven maar op vandaag is dit voor ons onduidelijk.

Opmerkelijk en positief was dat er een derde dienstencentra onder de vleugels van huize st jozef komt, er is al een erkenning voor vijf jaar, voorlopig weliswaar.
Mijn vraag hierbij is hoe autonoom dit gerund zal worden? We hopen dat de ervaring met de eerste twee dienstencentra onder het OCMW zelf zullen gedeeld en meegegeven worden en dat er ook samengewerkt zal worden. Zijn er daar gesprekken, overleg waar u wat meer toelichting over kunt geven?

Er is thans 1,3 mio euro beschikbaar voor de verbouwing van de Kersekorf.
Het voorstel werd geopperd om hier te kijken richting een PPS project waar dan ook appartementen kunnen geïntegreerd worden. Een piste die onze fractie niet ongenegen is.

Tot slot wat betreft de significante stijging van het aantal leefloners, voornamelijk afkomstig vanuit LOI. Het zal zaak zijn om deze mensen direct en gericht te begeleiden om hen waar mogelijk zo snel mogelijk aan het werk te helpen. We zien dat het ESF project Werken Werkt vruchten afwerpt. Dit vraagt een strikte begeleiding en desnoods bijkomende taallessen, zijn er daar bijsturingen gepland voor het verstrijken van de projecttermijn (31 aug 2018)?