Gemeenteraad Ieper – 4 december 2017

Op de gemeenteraad werd beslist een studiebureau aan te stellen voor de opmaak van een beheersplan voor de Ieperse vestingen. Emmily Talpe: “Met een dergelijk beheersplan stippelen we een langetermijnvisie inzake onderhoud en renovatie van het beschermde landschap uit voor de volgende 27 jaar. Daar zijn wij uiteraard mee akkoord, al dringen we wel aan om genoeg overlegmomenten te voorzien met de ‘kleinere partners’ zoals bijvoorbeeld de eigenaars van de volkstuintjes en het restaurant.”

Een beheersplan wordt opgesteld voor alle onroerende erfgoed en voor erfgoedlandschappen. Het uitgangspunt is dat een geïntegreerde langtermijnvisie wordt uitgewerkt voor het gebied in zijn totaliteit. “We zijn er zeker mee akkoord dat we het vestingsgebied in zijn geheel moeten behandelen. Het is wel bevreemdend dat de meerderheid dan toch beslist om voor het voormalig openluchtzwembad, ook een onderdeel van de vestingen en beschermd, een apart beheersplan op te maken”, merkt Emmily Talpe op. “Men zegt dat beide beheersplannen parallel kunnen lopen, maar ik mag toch hopen dat ze niet louter parallel lopen maar ook op elkaar afgestemd zullen zijn.”

Bij het beheersplan zijn verschillende partners betrokken: de stad Ieper, de Commonwealth War Graves Commission, de VMM (beheerder van het vestingswater) én terecht ook de eigenaars binnen het plangebied van het beheersplan (volkstuintjes, restaurant Pacific Eiland, enkele woningen, Sint-Sebastiaansschuttersgilde als gebruiker, ..).  Emmily Talpe: “Het is de bedoeling dat het beheersplan ondersteunend is naar en gedragen wordt door alle betrokken eigenaars en gebruikers. Maar zal dit zo ook zo vertalen in de praktijk? We zien dat er slechts sprake is van 1 overlegmoment. Onze fractie pleit voor een meer doorgedreven inspraak van de kleinere  partners, zij moeten ook een volwaardige rol kunnen spelen bij de opmaak van het beheersplan.”