Gemeenteraad Ieper – 5/3/2018

Het archeologisch onderzoek op de site De Meersen, waar een gloednieuw woonproject komt, blijkt nog omvangrijker dan gedacht. “De effectieve bouwwerken zullen pas in september van start gaan, en minstens twee jaar in beslag nemen. Dit zal dus volledig samenvallen met die andere grote werken in onze binnenstad, de heraanleg van De Leet. We kunnen maar beter anticiperen op de verkeerschaos die dit met zich mee zal brengen.”

Op de site van De Meersen – De Looie, waar vroeger onder meer de stadsbibliotheek huisvestte, wordt nog dit jaar gestart met de bouw van een honderdtal wooneenheden en enkele commerciële ruimtes. Gezien de ligging pal in onze binnenstad was te verwachten dat de ondergrond heel wat restanten zou bevatten van de rijke geschiedenis van de site. Vorig jaar, nog voor het archeologisch onderzoek effectief van start ging, waarschuwde Open Ieper reeds dat dit een aanzienlijke vertraging teweeg zou kunnen brengen.

Die vrees bleek niet ongegrond. “Ondertussen vernamen we dat de werken zijn opgeschort omdat het archeologisch onderzoek omvangrijker zal zijn dan oorspronkelijk gedacht. De projectontwikkelaar ging daarom te rade bij het Agentschap Onroerend Erfgoed, met wie uiteindelijk een overeenkomst werd afgesloten”, licht Emmily Talpe (Open Ieper) toe. “Dit heeft uiteraard zijn implicaties voor het bouwproject. Het project zal ten vroegste in 2020, zes jaar na het goedkeuren ervan, kunnen worden afgerond”.

Op de gemeenteraad wees Emmily Talpe schepen Dehaene op de impact van de werken op het centrum van Ieper. “Gezien de werken pas in september van start gaan en twee jaar zullen duren, zal dit samenvallen met dat ander grote bouwproject, namelijk de heraanleg van De Leet en omgeving. Dat zal voor heel wat verkeerschaos zorgen, en daar kunnen we maar beter nu al over nadenken.”