Op de gemeenteraad van 5 maart houdt Emmily Talpe een interpellatie over de houding en het beleid ten aanzien van pop-up initiatieven. Net als vorig jaar werd door het stadsbestuur een aanvraag voor een zomerbar zonder meer afgeketst. Andere punten op de agenda van de gemeenteraad zijn onder meer de stemming van de tijdelijke politiereglementen voor de Shortrally Monteberg en voor Gent-Wevelgem, de bouw van het onthaalpunt De Druppel op De Vloei en de ontwikkeling van de verkaveling aan de Relemeersstraat. Daarnaast zal Emmily Talpe het stadsbestuur bevragen over de stand van zaken van het bouwproject De Meersen, en zal ze het voorstel lanceren om een verwervingspremie in te voeren waarbij we jongeren die een woning aankopen in onze stad financieel een duwtje in de rug geven.

1. Goedkeuring notulen van 5 februari 2018.

2. Politiereglement met betrekking tot ambulante handel, alcoholverbruik en onderhoudswerkzaamheden aan voertuigen ter gelegenheid van de shortrally Monteberg op 5 en 6 mei 2018.

3. Politieverordening houdende tijdelijke ordemaatregelen naar aanleiding van de wielerwedstrijd Gent Wevelgem op 25 maart 2018.

4. Verlenging Strategisch Veiligheids- en Preventieplan

5. Bouwen van onthaalpunt ‘De Druppel’ in de duurzame wijk De Vloei – goedkeuring lastvoorwaarden en wijze van gunnen

6. Vernieuwen van de voegvullingen van de betonwegen van de stad Ieper, 2018 – Wijze van gunnen, raming en financiering. Goedkeuring

7. Weg- en rioleringswerken private verkaveling Oude Kortrijkstraat – Goedkeuring wegenisontwerp en technisch dossier – afsluiten overeenkomst

8. Leveren, plaatsen en onderhoud van individuele behandelingsinstallaties van afvalwater (IBA’s) – raamovereenkomst – Wijze van gunnen, raming en financiering. Goedkeuring

9. Aanbrengen van wegmarkeringen, dienstjaar 2018-2019 – Wijze van gunnen, raming en financiering. Goedkeuring

10. In Flanders Fields Museum vzw – standpuntbepaling gemeenteraad statutaire algemene vergadering van 15/03/2018

11. Ontwikkeling verkaveling Relemeers – Zuidschote – goedkeuring samenwerkingsovereenkomst Vlabo ICT

12. IT Raamcontract stad Kortrijk – Smart city toolbox – Raamovereenkomst levering, installatie en uitbreiding van het stedelijk camerabewakingssysteem en bijhorende data-gerelateerde diensten – Voorwaarden en wijze van gunnen

13. IVA Grond en Bouwbeleid – verkaveling Relemeersstraat Zuidschote. Goedkeuring lastenkohier

14. IVA Grond- en Bouwbeleid. Verkaveling Relemeersstraat Zuidschote. Goedkeuring verkoopprijs.

15. Principiële goedkeuring van nieuwe straatnamen.

16. Reigerburg / Hoge Akker II. (Interpellatie van raadslid Bolle – Raadslid Six)

17. Publieke fietspompen. (Interpellatie van raadslid Six)

18. Beleid pop-up initiatieven. (Interpellatie van raadslid Talpe)

19. Vragen en antwoorden.

  • De Meersen / Gloria (Raadslid Bolle – Raadslid Talpe)
  • Verwervingspremie (Raadslid Talpe)
  • Stand van zaken omtrent plaatsen uitklimstrips voor amfibieën (Raadslid Despeghel)
  • Stand van zaken omtrent het inzaaien van bloemen op verkavelingen (Raadslid Despeghel)
  • Aankoop straatstofzuiger (Raadslid Clabau)

20. Mededelingen.