Gemeenteraad Ieper – 5/03/2018

Om meer jongeren aan te moedigen in Ieper te (blijven) wonen, pleit Open Ieper voor een verwervingspremie. “Concreet willen we jongeren een financieel duwtje in de rug geven bij hun beslissing om in onze stad een woning te kopen of te bouwen. Voor de dynamiek en de groei van onze stad is het immers cruciaal dat we alles op alles zetten om onze jongeren hier te houden”,  zegt Open Ieper-fractieleider Emmily Talpe.

Eind februari maakte Statistiek Vlaanderen haar gemeentelijke bevolkingsvooruitzichten voor 2017-2027 bekend. “Volgens die prognoses zal het aantal jonge mensen in onze stad de komende tien jaar verder dalen”, merkt Emmily Talpe op. “Een van de redenen is dat jongeren na hun studies vaak blijven hangen in grotere studentensteden. Voor de dynamiek en groei van Ieper is het nochtans cruciaal dat we alles op alles zetten om die jongeren hier te houden, of ze te doen terugkeren. Niet in het minst omdat de vergrijzing onafwendbaar op ons afkomt, de studiedienst van de Vlaamse regering schat in dat tegen 2030 1 op 3 Ieperlingen 65+ zijn.”

De Ieperse liberalen willen daarom een verwervingspremie uitwerken om jongeren die een woning kopen of bouwen in Ieper een financieel duwtje in de rug te geven. “Voorwaarden om in aanmerking te komen voor de premie zijn enerzijds een leeftijdsgrens en anderzijds dat je gedurende een bepaalde tijd in Ieper hebt gewoond. Door die laatste voorwaarde worden ook jongeren meegenomen die na hun studies een paar jaar buiten onze stad hebben gewoond maar de beslissing nemen om terug te komen. De verdere modaliteiten kunnen we nog verder uitwerken, maar er kan gewerkt worden met een startpremie en een gedeeltelijke terugbetaling van de onroerende voorheffing op termijn. De budgettaire impact is beheersbaar, gezien we zelf de hoogte van de premie kunnen bepalen en gezien de aankoop van een woning geen lichtzinnige beslissing is”, aldus Talpe.

Schepen Dehaene reageerde ontwijkend op het voorstel van Open Ieper en verwees naar de volgende legislatuur. Talpe noemt het ontgoochelend dat de meerderheid opnieuw geen actie wil ondernemen om jongeren aan te moedigen in Ieper te (blijven wonen). “Deze maatregel zal uiteraard de braindrain niet in 1 2 3 oplossen maar het is alvast een stap in de goede richting. In Blankenberge bijvoorbeeld bleek de premie reeds een succes. Wij geloven alvast in de maatregel en nemen dit mee in ons verkiezingsprogramma.”