Gemeenteraad Ieper – 5/03/2018

De Raad van State floot de plannen om een bedrijventerrein op de site Reigersburg in te planten terug. Op de gemeenteraad uitte Emmily Talpe haar bezorgdheid: “Ieper heeft een acute nood aan bedrijventerreinen maar er is niet meteen licht aan het einde van de tunnel te zien. De enige quick win is Hoge Akker II in Vlamertinge, maar daar blokkeert het stadsbestuur al jaren een realisatie door of in samenwerking met de eigenaar.”

De Ieperse liberalen reageerden niet verbaasd dat de Raad van State het dossier rond Reigersburg terug naar af stuurt.  Open Ieper heeft zich van bij het begin verzet tegen de inplanting van een bedrijventerrein op die locatie tussen de Veurnse- en Diksmuidseweg: te veel visuele hinder, geluidshinder, wateroverlast, … Ook het stadsbestuur oordeelde in eerste instantie dat de locatie ongeschikt was, maar maakte enkele jaren laten een bocht van 180 graden. Dat was al weinig geloofwaardig, en ook juridisch bleek het dossier te wankelen.

“Wie beweert dat de uitspraak van de raad van state als een totale verrassing komt, slaat dus wartaal uit of kent het dossier niet”, vervolgt Talpe. ‘In de gemeenteraad vorig jaar waarschuwde ik er nog voor dat het onverantwoord is dat de meerderheid blijft wedden op één mank paard (Reigersburg). Een risicovolle weddenschap met potentieel zware gevolgen voor de economische ontwikkeling van onze stad. Nu blijkt dus dat het dossier effectief is gestruikeld over de eerste horde bij de Raad van State.”

Het Iepers parlementslid stoort zich eraan dat het stadsbestuur zich verstopt achter hogere overheden en weigert een actieve rol te spelen: “De nood aan bedrijventerreinen zal in de toekomst alleen maar toenemen, en daar moet nu al op geanticipeerd worden. Dat is ook een verantwoordelijkheid van de lokale overheid.”

Zijn er alternatieven? “De zone ten noordwesten van Ieper wordt bestempeld als de ‘second best option’, maar daar staat momenteel een nieuwe scholencampus in de steigers. De meest geschikte en logische plaats is een uitbreiding aan de overzijde van de Noorderring. Maar daar botsen we opnieuw op de fata morgana van Pilkem Ridge”, aldus Talpe. “De enige quick win is momenteel Hoge Akker II in Vlamertinge. Die ligt al negen jaar lang voor het rapen, maar het stadsbestuur weigert principieel om de eigenaar de grond zelf te laten ontwikkelen. Daarom mijn oproep voor de meerderheid: laat de koppigheid los en ga volop voor een doorbraak in dit dossier. Zit samen met de eigenaar en de WVI, en realiseer die 6 hectaren bedrijventerrein.  Ieper heeft nood aan ruimte om te ondernemen, niet aan oeverloze rechtszaken.”