Gemeenteraad Ieper – 5/03/2018

Het stadsbestuur bouwt in de duurzame wijk De Vloei een onthaalpunt met een kostenplaatje van meer dan een half miljoen euro. Men wil er potentiële kopers van kavels ontvangen, maar het zal ook gebruikt worden door de inwoners van De Vloei zelf. Het stadsbestuur laat nog in het midden of het onthaalpunt ook door niet-bewoners van de Vloei gebruikt of gehuurd zal kunnen worden. Emmily Talpe windt er geen doekjes om: “Als je dit onthaalpunt niet openstelt voor alle Ieperlingen, dan is dit niet meer en niet min dan een peperduur clubhuis voor De Vloei op kosten van de belastingbetaler.”

De bouw van het onthaalpunt De Druppel op de duurzame wijk De Vloei, gelegen langs de Zonnebeekseweg, wordt volledig gesubsidieerd door de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen. Kostprijs: bijna 600 000 euro voor 130m². Open Ieper-fractieleider Emmily Talpe uit haar bedenkingen: “Dat is net geen 4000 euro per m², vier maal duurder dan traditionele bouw. Milieuvriendelijk bouwen heeft uiteraard een prijskaartje, maar dit is absurd duur. Of worden de muren in bladgoud belegd? Dit mag dan wel volledig gesubsidieerd worden, het gaat nog altijd om belastinggeld. Daar moeten wij als stad ook onze verantwoordelijkheid in nemen.”

Vanuit het oogpunt van de hoge kostprijs vindt Talpe dan ook dat het onthaalpunt opengesteld moet worden voor alle Ieperlingen, en niet beperkt mag blijven tot alleen maar de bewoners van De Vloei. “Ook andere Ieperlingen en verenigingen moeten het onthaalpunt kunnen huren en gebruiken. Zo niet, dan is dit niet meer en niet min dan een peperduur clubhuis voor De Vloei. Als we rekenen dat er op de wijk ongeveer 257 wooneenheden komen, dat zou de investering neerkomen op om en bij de €2000 euro per wooneenheid. Dat is niet min”, zegt de Ieperse politica. Schepen Dehaene beloofde de precieze gebruiksvoorwaarden nog verder te bekijken.