Gemeenteraad Ieper – 5/03/18

Het schepencollege geeft opnieuw geen toelating voor een pop-up zomerbar in Ieper. Emmily Talpe pleit al geruime tijd voor een positievere houding ten aanzien van vernieuwende initiatieven: “Elke aanvraag moet uiteraard individueel bekeken worden en overlast tot een minimum beperkt, maar ons aanvoelen is dat het stadsbestuur in de regel liever geen pop-up bars ziet komen. Dat stemt ons somber, want dit is een uitgelezen opportuniteit om jongeren, ook uit de ruimere regio, tijdens de zomermaanden naar onze stad te lokken.”

Al op de gemeenteraad van maart vorig jaar hield Talpe een pleidooi om een meer (pro-)-actieve en ondersteunende houding aan te nemen bij vernieuwende initiatieven. Aanleiding toen was onder meer de beslissing van een Iepers ondernemer om een hippe pop-up zomerbar niet in Ieper te realiseren, maar in een van onze buurgemeenten. Ook dit jaar weigert het stadsbestuur een aanvraag voor een pop-up zomerbar.

Dit stuit op onbegrip bij Open Ieper. Emmily Talpe: “Bij grote evenementen is er altijd kans op overlast. Ik heb best begrip dat er een zekere voorzichtigheid dient gehanteerd te worden en er moet gestreefd worden om overlast tot een minimum te beperken. Maar heel wat bezorgdheden kunnen verholpen worden door goed te communiceren en afspraken te maken met de organisatoren én met de omwonenden.”
Tot slot bemerkte Talpe nog dat dergelijke initiatieven de dynamiek in de binnenstad net kunnen versterken. “Wie nooit risico neemt, zal geen successen kennen. Als we te voorzichtig zijn, trekken we geen jongeren aan naar onze stad. Ze gaan naar onze buurgemeenten of naar Kortrijk en Roeselare, en dat zie ik met lede ogen aan”, besluit het Vlaams parlementslid.