Gazet van Antwerpen – 7/03/2018

Het aantal vacatures voor ingenieurs in Vlaanderen is in drie jaar tijd bijna verdubbeld, maar bedrijven vinden amper volk. Vlaams minister van Werk Philippe Muyters (N-VA) wil het voor hoogopgeleide buitenlanders makkelijker maken om hier te komen werken.

Ingenieurs zijn hooggeschoolde technici die zijn opgeleid om allerlei technologische problemen op te lossen. In 2014 ontving VDAB in Vlaanderen 4.991 vacatures voor ingenieurs. In 2017 waren dat er 9.390. Dat is een stijging van 88%.

De cijfers staan in een antwoord op een schriftelijke vraag die Vlaams Parlementslid Emmily Talpe (Open Vld) stelde aan Vlaams minister van Werk Philippe Muyters (N-VA). “Het aantal vacatures voor ingenieurs was vroeger al redelijk hoog, maar door de verbeterde economie is de vraag naar hogere technische profielen nog sterk gestegen”, zegt Shaireen Aftab, woordvoerder van VDAB.

Jobbeurzen in buitenland

Voor bedrijven is het aartsmoeilijk om die vacatures in te vullen, voornamelijk omdat jongeren te weinig voor een studie als ingenieur kiezen. Het aantal studenten stijgt wel, maar veel minder dan het aantal vacatures. Vooral de meisjes blijven achter. Van alle bachelorstudenten die vandaag toegepaste ingenieurswetenschappen studeren aan de Universiteit Antwerpen, is welgeteld 8% een vrouw.

Volgens VDAB is er in de provincie Antwerpen voor elke vacature voor een ingenieur welgeteld één werkzoekende met een geschikt diploma. Aangezien niet alle mensen met een ingenieursdiploma geschikt zijn om een job uit te voeren, bijvoorbeeld omdat hun kennis verouderd is of omdat ze andere kwaliteiten missen, raken veel vacatures niet ingevuld. VDAB heeft wel het WINWIN-project opgezet, waarbij tien ingenieurs hun kennis kunnen bijschaven aan de universiteit en tegelijk een stage doen bij een bedrijf.

Maar dat is onvoldoende, waardoor bedrijven hun ingenieurs ook in het buitenland moeten zoeken. “We hebben daarom dit jaar zeven jobbeurzen gepland”, zegt Shaireen Aftab. “Vroeger richtten we ons vooral op Portugal en Spanje, maar in die landen leeft de economie op. De vacatures voor ingenieurs raken er dus makkelijker ingevuld. Daarom trekken we dit jaar voor het eerst naar Italië en Slovakije.”

Het bagger- en milieubedrijf DEME uit Zwijndrecht heeft vandaag zelfs 320 vacatures voor ingenieurs openstaan en doet dit voorjaar een veertigtal jobbeurzen over heel Europa.

Internationale concurrentie

Maar op die jobbeurzen moeten Belgische bedrijven steeds meer opboksen tegen de internationale concurrentie. “In Zuid- en Oost-Europa neemt de vergrijzing sneller toe dan in West-Europa. Ze hebben hun jonge ingenieurs daar dus ook nodig”, zegt Michiel van Rossum, directeur van het rekruteringsbureau Select HR. “Bovendien zijn de lonen in Oost- en Zuid-Europa in de voorbije jaren sterker gestegen dan in West-Europa. Vlaanderen moet dus meer inzetten op het aantrekken van ingenieurs van buiten de Europese Unie.”

Emmily Talpe maant aan tot actie. “We moeten niet alleen meer jongens én meisjes naar ingenieursopleidingen leiden, maar het ook administratief eenvoudiger maken om migranten naar hier te laten komen”, zegt Talpe.

Philippe Muyters belooft daar werk van te maken. “Ik ga de maximale duur van een arbeidstoelating voor hooggeschoolde buitenlanders verlengen van één naar drie jaar”, zegt Muyters. “Een werknemer zal ook makkelijker in een andere onderneming kunnen worden ingeschakeld zonder dat er een nieuwe arbeidskaart moet worden aangevraagd. Ik wil het voor buitenlandse studenten ook makkelijker maken om hun stage in Vlaanderen te doen.”

Bron: Gazet van Antwerpen – 7/03/2018