Deze week werden in Ieper de eerste plannen voor de herinrichting van de site van het openluchtzwembad, dat als sinds de sluiting in 2001 staat te verloederen, voorgesteld.  In het voorontwerp wordt gefocust op vier thema’s: erfgoed, groen, recreatie en water. Bij dat laatste gaat het dan concreet om een vijver, waterelementen en het water van de vestingen. Zwemmen zal er niet kunnen, en dat vindt Open Ieper een gemiste kans.

“Vele Ieperlingen hebben de sluiting van het openluchtzwembad door de toenmalige CD&V- meerderheid nog niet verteerd. Het was dan ook meer dan een halve eeuw dé laagdrempelige ontmoetingsplaats bij uitstek”, aldus liberaal lijsttrekker Emmily Talpe.  “Open Ieper verdedigt sedert jaar en dag de heropening van het openluchtzwembad aan de Lange Torhoutstraat. Als tegenargument wordt steevast de hoge kostprijs aangehaald. De renovatie had onze stad destijds 3 miljoen euro gekost, zo werd ons maandag voorgeschoteld. Voor alle duidelijkheid, met de centen geïnvesteerd in de renovatie van het Auris stadhuis kun je meer dan één zwembad aanleggen. Dit is keuzes maken.”

Talpe verwijst er ook naar dat de stad de voorbije jaren kon intekenen op tal van aanzienlijke subsidies om een renovatie of nieuw openluchtzwembad te financieren, maar men liet al deze kansen voorbijgaan: “Dit stoot tegen de borst. Ieper ambieert de positie als centrumstad, dan moeten we ook de voortrekkersrol durven opnemen in de Westhoek.”
Open Ieper stelde twee jaar terug al voor om de Ieperling te bevragen over de aanpak van de site. Het participatiemoment van maandag laatst was echter een “slag in het water”. Emmily Talpe: “Men liet geen enkele ruimte voor een andere invulling dan het gedetailleerde plan dat daar werd voorgesteld. Met alle respect voor het geleverde werk van de ontwerper maar Ieper heeft geen nood aan een gemeenschappelijke tuin of vijverpark. Hoog tijd om de site écht terug te geven aan de Ieperling en volop de kaart te trekken van een nieuw openluchtzwembad”, besluit het parlementslid.