Gazet van Antwerpen – 20/03/2018

 

Van alle nieuwe mensen die VDAB in 2017 heeft aangeworven, is bijna acht op de tien vrouw. Meer dan een derde van alle nieuwe personeelsleden is ouder dan vijftig. “Wij geven het goede voorbeeld”, zegt woordvoerster Shaireen Aftab.

De Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB) is een vrouwenbastion. Liefst 72% van alle personeelsleden is vrouw. “Van de mensen die vorig jaar zijn aangeworven, is zelfs 78% vrouw”, zegt Vlaams Parlementslid Emmily Talpe (Open Vld), die de cijfers opvroeg bij Vlaams minister van Werk Philippe Muyters (N-VA). “Bovendien is 35% van de mensen die in 2017 nieuw zijn aangeworven vijftig jaar of ouder. Van het hele personeelsbestand is 44% vijftigplus.”

“Ik vind het mooi dat VDAB het goede voorbeeld geeft om vijftigplussers kansen te geven. Dat verhoogt ook de geloofwaardigheid als bemiddelaar”, zegt Talpe.

Coachen is vrouwenjob

Waar komt die bereidwilligheid om vooral vrouwen en ouderen aan te werven vandaan? “Die oververtegenwoordiging van vrouwen is eigen aan onze sector”, zegt Shaireen Aftab, woordvoerder van VDAB. “Vrouwen zijn meer geïnteresseerd om werkzoekenden te coachen en te begeleiden.”

“We hebben ook een voorbeeldfunctie voor de andere werkgevers, en discrimineren dus niet. Vijftigplussers hebben meer ervaring, en door de vergrijzing van de samenleving zijn er nu eenmaal ook meer ouderen bij de werkzoekenden.”

“Het percentage van 35% is wel een beetje vertekend. In 2017 heeft VDAB de wijkwerkers overgenomen van RVA. De wijkwerkers, die werkzoekenden met een grote afstand tot de arbeidsmarkt begeleiden, zijn oudere mensen.”

57-jarige heeft er nog zin in

Kathleen Van Parijs (57) uit Vilvoorde is een van de nieuwe werkkrachten die VDAB vorig jaar heeft aangeworven. “Ik zeg altijd dat ik een 23-jarige met 24 jaar ervaring ben”, zegt Kathleen. “Ik ben meer dan twintig jaar zelfstandige geweest. Ik werkte in verschillende landen mee aan strategieën van bedrijven, bijvoorbeeld door teambuildings en congressen te organiseren. Nu werd het tijd voor een vastere job in België.”

“In december ben ik begonnen als bemiddelaar bij Actief+, de begeleiding van VDAB voor 55-plussers. Ik wil me nog verder bekwamen in deze job en hoop dat mijn functie in de komende jaren wordt uitgebreid”, zegt Kathleen. “De 55-plussers die we hier begeleiden, zijn dikwijls heel gemotiveerd om een nieuwe job te vinden”, zegt ze. “Personeelsmanagers bij kleinere bedrijven staan daar ook voor open, omdat ze op hun werkvloer veel positieve ervaringen met vijftigplussers hebben.”

Volgens Kathleen is het moeilijker om een vijftigplusser naar een job bij een multinational te loodsen. De personeelsmanagers van grote bedrijven staan niet altijd op de werkvloer, en zien dus minder oudere werknemers die het goede voorbeeld geven.”

christof willocx

Gazet van Antwerpen – 20/03/2018