Bij de invoering van het doven van de straatverlichting in 2014 waarschuwde Emmily Talpe (Open Ieper) meteen voor de gevolgen van deze roekeloze maatregel.  Open Ieper bleef aan de alarmbel trekken en haalde eind 2015 een slag thuis: het doven werd beperkt van 24 uur tot 5 uur. Het geduld van de Ieperling werd wel nog een winter beproefd, want het duurde maar liefst zes maanden eer de aanpassingen effectief werden doorgevoerd. Open Ieper wil nu nog een stap verder gaan en pleit voor 24 op 24, 7 op 7 zichtbaarheid in onze straten!

Doofbeleid Ieper

In 2014 besliste het schepencollege (CD&V/N-VA) om de straatverlichting ’s nachts uit te schakelen tussen 23u en 6u. Zij hanteren het strooiplan als maatstaf waardoor alle wijken en de zijstraten van het centrum in volstrekte duisternis gehuld werden. De klachten stapelden zich echter op: onveiligheidsgevoel, valpartijen, met zaklamp op zoek naar het sleutelgat, ongeruste ouders, vandalisme, senioren die ’s avonds hun deur niet meer uit durven, enz.  Niet alleen de oppositie maar ook de Ieperling pikte het doofbeleid niet langer. De petitie ‘Wij willen licht in onze straat’ verzamelde maar liefst 3259 handtekeningen van ontevreden burgers. Dat is bijna 10% van de Ieperse bevolking, en in principe zelfs voldoende om een referendum af te dwingen. Het was een signaal dat luid weerklonk.

Petitie

Emmily Talpe: “Het succes van de petitie was geen verrassing. Wij voerden in 2015 reeds een steekproef uit en stelden vast dat twee op drie Ieperlingen ontevreden is over het uitschakelen van de straatverlichting. Het is onaanvaardbaar dat de Ieperlingen zich onveilig voelen, dat zij de veiligheid en het comfort niet krijgen waar zij belastingen voor betalen. Dat stoot tegen de borst!”

De liberalen pleiten voor een totaaloplossing in de vorm van intelligente straatverlichting. Ze willen concreet inzetten op energiezuinige, dimbare ledverlichting, gekoppeld aan bewegingsdetectie: de lichtsterkte neemt dan toe wanneer er beweging wordt waargenomen. “De initiële investeringskost hiervan is duurder maar op termijn wint dit zichzelf terug”, licht Talpe toe. “Bovendien kunnen zo alle doelstellingen bereikt worden: besparen op energiekost, CO2-reductie én vooral het behoud van de zichtbaarheid voor de Ieperling, 24 op 24 en 7 op 7.” In afwachting van die totaalaanpak wil Open Ieper dat de lichten blijven branden in het weekend en dat er continue verlichting wordt voorzien op alle potentieel gevaarlijke punten in de vandaag gedoofde straten.”