Gemeenteraad Ieper – 7 mei 2018

Open Ieper wil dat handelaars en horeca-uitbaters een parkeerkaart kunnen aankopen waardoor ze voor onbeperkte tijd in de buurt van hun zaak kunnen parkeren, naar analogie met de bewonerskaart. “Op die manier kunnen handelaars in het centrum zich gemakkelijker en flexibel bewegen van en naar hun zaak. Het kan bovendien ook een stimulans zijn voor ondernemers om hun zaak in het centrum te vestigen”, aldus Open Ieper-lijsttrekker Emmily Talpe.

Op vandaag geldt in quasi de volledige Ieperse binnenstad het principe van betalend parkeren of blauwe zone. Concreet betekent dit dat de aaneensluitende parkeertijd daar beperkt is tot maximaal drie uur. Ieperlingen die in het centrum gedomicilieerd zijn, kunnen evenwel een bewonerskaart aanvragen waarmee ze voor onbegrensde duur hun wagen in het centrum, in de nabijheid van hun woning, kunnen parkeren. Voor handelaars met hun handelszaak in een betalende of blauwe zone zijn dergelijke kaarten op vandaag niet altijd of zomaar beschikbaar gezien de voorwaarde dat men op die plaats gedomicilieerd moet zijn.

“Ook handelaars of horeca-uitbaters hebben nochtans baat bij een parkeermogelijkheid dicht bij de buurt van hun zaak teneinde flexibel te kunnen inspelen op hun handelsactiviteiten”, merkt Open Ieper-fractieleider Emmily Talpe op. “Om hieraan tegemoet te komen bieden een aantal steden en gemeenten ook een (betalende) parkeerkaart voor handelaars aan. Naar analogie met de bewonerskaart kunnen handelaars met een dergelijke parkeerkaart onbeperkt in de blauwe of betalende zone parkeren. Op die manier kunnen  handelaars in het centrum zich een stuk makkelijker bewegen van en naar hun zaak. Het kan ook een stimulans zijn om hun zaak in het centrum te vestigen.”

Volgens schepen van Mobiliteit Dominique Dehaene is er in Ieper geen noodzaak aan een dergelijke kaart. Met een parkeerkaart zouden handelaars ook plaatsen van klanten innemen, aldus de schepen. “Dat klopt niet, want heel wat handelaars parkeren op vandaag ook al in het centrum, er gaan dus geen extra parkeerplaatsen verloren met deze maatregelen. De drie uur beperking voor het parkeren in de binnenstad voelt voor veel handelaars aan als een pestmaatregel.”