Op de gemeenteraad van 2 juli 2017 wordt de aankoop van 4ha spoorweggrond langs de Oudstrijderslaan besproken. Verder staat ook de goedkeuring van de overeenkomst tussen stad Ieper en erfgoedcel CO7 rond het gebruik van het erfgoeddepot Potyze op de agenda. Emmily Talpe zal het stadsbestuur interpelleren over de bouw van het nieuwe OC in Dikkebus. Er loopt momenteel een procedure bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Zal het stadsbestuur de bouw alsnog starten? Wat is de impact op de timing? Daarnaast zal Talpe het stadsbestuur ook vragen of zij van plan zijn een project in te dienen voor de subsidieoproep Natuur in je Buurt van minister Schauvliege. Tot slot zal Open Ieper-raadslid Patrick Benoot de meerderheid bevragen over de mogelijkheden om zonnepanelen te plaatsen op Het Perron.

1. Goedkeuring notulen van 4 juni 2018.

2. Herinrichten van doortocht Boezinge in synergie met rioleringswerken (aanpak verdunningsknelpunten/afkoppelen inlaten) door Aquafin – goedkeuring samenwerkingsovereenkomst en ereloonovereenkomst

3. Goedkeuring gebruiksovereenkomst tussen Stad Ieper en CO7 m.b.t. de exploitatie van het erfgoeddepot Potyze

4. aankoop spoorweggronden jegens NMBS – goedkeuring

5. Aanstelling waarnemend financieel directeur – Delegatie

6. Organigram ondersteunende diensten – goedkeuring

7. Projectvereniging CO7. Jaarrekening 2017 en werkingsverslag 2017.

8. Beslissing schepencollege om organisatoren van evenementen verplichting op te leggen openbare toiletten te voorzien. (Interpellatie van raadslid Goudeseune)

9. Speelpleinen op grondgebied Ieper. (Interpellatie van raadslid Despeghel)

10. Vragen en antwoorden.

  • Fietsenplan (Raadslid Morlion)
  • Asbestsubsidie (Raadslid Morlion)
  • Containerpark (Raadslid Bolle)
  • Baggerwerken (Raadslid Bolle)
  • Natuurwedstrijd (Raadslid Bolle)
  • Voortgangsrapport in verband met het burgemeestersconvenant (Raadslid Lannoo)
  • Zonnepanelen Perron (Raadslid Benoot)
  • OC Dikkebus (Raadslid Talpe)
  • Natuur in je buurt (Raadslid Talpe)

11. Mededelingen.