Gemeenteraad Ieper – 2 juli 2018

Op de gemeenteraad informeerde Patrick Benoot naar de mogelijkheden van zonnepanelen op het cultuurcentrum het Perron. “Het Perron heeft een enorm dak, ideaal voor zonnepanelen zou men denken. De meerderheid houdt echter vol dat dit de investering niet waard is. Wij pleiten voor een second opinion, een bijkomende studie die meer duidelijkheid kan brengen over het rendement.”

Het energieverbruik van cultuurcentrum het Perron is in stijgende lijn en opvallend hoog voor een gebouw van nog geen tien jaar oud. In antwoord op het voorstel van de oppositie, verklaarde het schepencollege dat het niet rendabel zou zijn om er zonnepanelen te plaatsen. Raadslid Patrick Benoot stelt zich daar vragen bij. “Het Perron beschikt over een enorm dak. Het schepencollege schermt met een uitgevoerde studie, maar die beslaat amper drie pagina’s. In een ander rapport uit 2016 wordt de benutte oppervlakte dan weer zeer minimaal ingeschat.”

Benoot stelt daarom voor dat het stadsbestuur een second opinion bekomt. “Alleen een echte offerteaanvraag aan diverse potentiële leveranciers, een openbare aanbesteding dus, kan duidelijkheid brengen over de hoogte van de investering en het rendement dat gehaald kan worden.”