De Tijd – 14/07/2018

Na kritiek van CD&V en Open VLD maakt Vlaams minister van Werk Philippe Muyters (N-VA) 70 miljoen euro vrij om de arbeidskansen voor jongeren en 55-plussers te verhogen.

Vlaanderen is sinds kort bevoegd voor een reeks verminderingen van socialezekerheidsbijdragen voor werkgevers. Op 1 juli
2016 verving Vlaams minister van Werk Philippe Muyters (N-VA) daarom de 21 federale maatregelen door een RSZ-korting
voor drie Vlaamse doelgroepen: jongeren, 55-plussers en personen met een arbeidshandicap.
Tijdens het eerste jaar van de maatregel kregen bedrijven voor bijna 200.000 werknemers een doelgroepenkorting. Maar de
maatregel helpt nog altijd niet genoeg mensen aan het werk. ‘De werkzaamheidsgraad van deze doelgroepen blijft nog altijd
lager dan het Vlaamse gemiddelde, terwijl we door de krapte op de arbeidsmarkt alle talenten hard nodig hebben’, stelt Muyters
vast.

De Vlaamse regering steekt daarom op voorstel van de minister een tandje bij voor de drie doelgroepen. In 2019 maakt
Muyters 70 miljoen euro extra vrij, een jaar later 78 miljoen euro. Voor laaggeschoolde jongeren komt er vanaf 1 januari 2019
een volledige vrijstelling van de RSZ-bijdragen gedurende twee jaar. Nu is er nog een begrenzing tot 1.150 euro.
Ook de oudere werknemers, bij wie het doelgroepenbeleid voorlopig niet erg aanslaat, krijgen extra steun. Bedrijven die 55-
plussers aanwerven, krijgen twee jaar lang een vrijstelling. Nu ligt de grens daar nog op 1.150 euro (55-59 jaar) of 1.500 euro
(voor 60-plussers).

Voor de 60-plussers, die het erg moeilijk hebben op de arbeidsmarkt, komt er nog een extra inspanning. Voor bedrijven die 60-
plussers in dienst houden, stijgt de RSZ-korting van 1.150 euro naar 1.500 euro.
Ook de ondersteuning voor personen met een arbeidshandicap wordt uitgebreid. De bestaande Vlaamse
Ondersteuningspremie (VOP) wordt uitgebreid zodat werknemers die tijdelijk beperkt zijn bij het uitvoeren van hun job een
compensatie krijgen.

Met de geplande budgetverhoging gaat Muyters in op een eis van zijn regeringspartners. CD&V stelde enkele weken geleden
voor 100 miljoen euro te besparen bij de bedrijfssubsidies om de korting voor de aanwerving van 55-plussers te verdubbelen.
Muyters noemde dat idee in De Tijd ‘te zot om los te lopen’, maar gaat nu toch overstag.
Ook de liberalen hadden het voorstel eerder al op tafel gelegd. ‘De minister reageerde toen koeltjes, maar gaat er nu toch op
in’, zeggen de Vlaamse parlementsleden Daniëlle Vanwesenbeeck en Emmily Talpe (Open VLD). ‘Dit kan helpen de vele
leegstaande vacatures in te vullen.’

LUKAS VANACKER