Gemeenteraad Ieper – 2 juli 2017

Er komt eindelijk schot in de zaak van de heraanleg van de dorpskern van Boezinge. Een eerste samenwerkingsovereenkomst werd afgesloten, maar de werken zullen pas volgende legislatuur starten. Emmily Talpe: “Tijdige communicatie naar inwoners en handelaars, en voldoende inspraak zijn aandachtspunten.”

De heraanleg van de doortocht van Boezinge, het is een van de dossiers die al van de start van deze legislatuur werden aangekondigd maar waar de spade ten vroegste pas na 2019 in de grond zal gaan.
De vernieuwing van de dorpskern zal worden gecombineerd met de rioleringswerken die worden uitgevoerd door Aquafin.

Emmily Talpe: “Wij worden regelmatig aangesproken door Boezingenaars met terechte bekommernissen en goede ideeën over de heraanleg. Ik wil jullie in ieder geval en met aandrang aansporen om voldoende werk te maken van inspraak, zodat de inwoners – de beste ervaringsdeskundigen op het terrein – hun zeg kunnen doen.” Niet enkel informeren dus maar ook echt in overleg gaan met de Boezingenaars.” Talpe herhaalde daarbij haar suggestie om dit niet alleen via traditionele inspraakmomenten te organiseren, maar ook via een online burgerplatform. Meer en meer steden maken hier gebruik van, we bereiken er ook een ander en breder publiek mee dan op de traditionele infomomenten.

Belangrijk voor Open Ieper is alvast het behoud van voldoende parkeerplaatsen voor lokale handelaars en aandacht voor wie minder mobiel is (geen te hoge overgang tussen voetpad en straat). Ook de fietsveiligheid moet beter. De kasseien zijn gevaarlijk voor fietsers en zorgen bovendien voor heel wat geluidsoverlast voor bewoners. Talpe herinnerde ook aan een petitie die in 2014 werd opgezet rond het groot aantal bestuurders dat de snelheidsbeperking in het centrum negeren. “Schepen Dehaene zei toen dat dit meegenomen zou worden in de studie van de dorpskernhernieuwing. Het zal vooral zaak zijn om de weg zo in te richten dat de natuurlijke snelheid overeenkomst met de wettelijke maximum snelheid.”

Talpe hamerde er tot slot op dat er ruim op voorhand en duidelijk gecommuniceerd wordt over de start, het verloop en de impact van de werken. “Dat is zeker voor de lokale handelaars enorm belangrijk. Ik hoor dat er daar toch heel wat ongerustheid over is. Zo kunnen ze bijvoorbeeld hun verlofperiode hierop afstemmen wanneer hun zaak plots niet of heel moeilijk bereikbaar zou worden, en sommigen zullen zich misschien wat anders organiseren om in te spelen op de potentieel dalende omzet.”