Gemeenteraad Ieper – 2 juli 2018

Er zou meer gebruik gemaakt moeten worden van de publieke speeltuintjes in Ieper. Emmily Talpe (Open Ieper) wil nadenken over hoe we die speelpleinen meer kunnen promoten. Volgens Talpe mag de invulling van speeltuintjes ook af en toe innovatiever: “In Vlamertinge zijn alle wijken met elkaar verbonden via een wandelpad. Door daarlangs fitness- en speeltoestellen te plaatsen, kunnen we een leuk fitheidsparcours realiseren.”

Op de gemeenteraad werd gediscussieerd over het aanbod aan speelpleinen in Ieper. Emmily Talpe benadrukte het belang van voldoende speelruimte voor kinderen: “Ze kunnen zich er ontplooien, er is sociale interactie en beweging. Een goede spreiding over het centrum en de deelgemeenten is belangrijk, daar is nog werk aan de winkel.”

Volgens Talpe moet ook nagedacht worden over hoe we die speeltuintjes beter kunnen promoten. “Het valt mij regelmatig op dat er heel weinig kinderen gebruik maken van de speeltuigen. Ik pleit absoluut niet voor een afbouw van speeltuinen maar we moeten zorgen dat Ieperlingen wel weten waar de speelpleinen zijn. Nu denkt men er gewoon niet aan om met de kinderen daar naartoe te gaan. Als lokale overheid kunnen we daar wel wat acties rond opzetten.”

Tot slot kwam Open Ieper ook nog met een innovatief idee voor meer speeltoestellen in Vlamertinge. “De afgelopen jaren hebben er zich heel wat jonge gezinnen gevestigd in de nieuwe wijken daar. Eén van onze kandidaten uit Vlamertinge, Diego Desmadryl (uitbater restaurant Boerenhof en lid Unizo Vlamertinge), kwam met een origineel voorstel. De nieuwe wijken zijn met elkaar verbonden via een wandelpad. Waarom plaatsen we langs dit wandelpad niet een aantal speel- en sporttoestellen? Zo creëren we een fitheidsparcours voor jong en oud. Leuk en gezond.” Schepen Ryde beloofde het creatieve voorstel mee te nemen.