Gazet van Antwerpen – 25 juli 2018
Het aantal Walen dat in Vlaanderen aan de slag gaat, blijft spectaculair stijgen. In de eerste vijf maanden van dit jaar vonden 13.347 Walen een job in Vlaanderen. In heel 2017 waren dat er 22.415.

In 2014 werden 13.498 vacatures in Vlaanderen door Walen ingevuld. Dat aantal is sindsdien elk jaar fors gestegen met vorig jaar een absoluut recordcijfer.

Dat record zal dit jaar wellicht opnieuw worden verpulverd. “In de eerste vijf maanden van 2018 hebben ongeveer evenveel Walen Vlaamse vacatures ingevuld dan in het volledige jaar 2014”, zegt Vlaams Parlementslid Emmily Talpe (Open Vld), die de cijfers bij Vlaams minister van Werk Philippe Muyters (N-VA) opvroeg. “Die stroomversnelling is goed voor de Vlaamse economie én voor de welvaart in Wallonië. Ik hoop nu dat minister Muyters snel een nieuw akkoord met zijn Brusselse collega wil afsluiten om ook de doorstroom van Brusselse werkzoekenden naar Vlaamse bedrijven te verhogen.”

Bij de VDAB zijn ze niet verrast door de snelle aangroei van het aantal Walen op de Vlaamse arbeidsmarkt. “We zetten hier hard op in”, zegt woordvoerder Shaireen Aftab. “We zoeken voor een Vlaamse vacature eerst in Vlaanderen naar een werkzoekende. Maar als we hier niemand vinden, dan sturen we veel sneller dan vroeger vacatures door naar onze Waalse tegenhanger Forem.”

“We breiden ons taalaanbod uit zodat we Franstaligen sneller kunnen activeren op de Vlaamse arbeidsmarkt. En we organiseren jobbeurzen om Vlaamse bedrijven en Waalse werkzoekenden met elkaar in contact te brengen.”

Krapte op arbeidsmarkt

De opdracht om meer Walen in Vlaanderen aan de slag te krijgen, komt van Vlaams minister van Werk Philippe Muyters (N-VA). “Door de krapte op de arbeidsmarkt in Vlaanderen heb ik de interregionale samenwerking versterkt”, zegt Muyters. “Het samenwerkingsakkoord met Forem daarover is in februari dit jaar opgesteld. Ik ben blij dat de vernieuwde samenwerking haar vruchten afwerpt. Door de krapte op de Vlaamse arbeidsmarkt hebben we iedereen nodig.”

Veel Walen kunnen een job goed gebruiken. De werkloosheidsgraad in Wallonië bedroeg eind vorig jaar 13,6%. In Vlaanderen was dat 6,7%.