Het Laatste Nieuws – 28/02/2019

Dat het klimaat hoog op de agenda staat, is nu wel duidelijk. Ook Poperinge springt op de kar en plaatst op negen van zijn gebouwen zonnepanelen.  In Ieper worden de komende jaren stappen gezet richting klimaatneutraliteit. 

Negen stedelijke gebouwen in Poperinge  krijgen nog dit jaar zonnepanelen. Het project werd tijdens de laatste gemeenteraad goedgekeurd. “Een eerste stap was het plaatsen van panelen op het jeugdcentrum De Kouter, de stadsbib en het archief. Het tweede luik bestond erin om te onderzoeken waar zonnepanelen mogelijk waren op stadsgebouwen. Het derde en laatste luik is dus het plaatsen van zonnepanelen op negen stedelijke gebouwen in Poperinge”, vertelt schepen van Duurzaamheid Ben Desmyter (CD&V).

Volgende locaties komen in aanmerking: de ontmoetingscentra van Abele, Krombeke, Proven, Reningelst en Roesbrugge, het gebouw van de KSA (in de Duinkerkestraat), het aanleunappartement ’t Wingeroen (Beiaardstraat) en de gebouwen van de sportzone en stedelijke werkplaatsen in de Ouderdomseweg. “Een 20-tal gebouwen werden getest. Er werd onder meer gekeken naar het verbruik van het gebouw en het constructie en oriëntatie van het dak.” In totaal worden 350 extra zonnepanelen op stads- en OCMW-gebouwen geplaatst. “Als stad willen we ook ons steentje bijdragen tot duurzaamheid en energiezuinigheid. In de toekomst hopen we jaarlijks 25 ton CO2-uitstoot uit te sparen”, legt schepen Desmyter uit.

De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 145.684 euro incl. btw. De uitvoering is dit jaar voorzien. “Het totale project, daarbij horen ook de zonnepanelen op het jeugdcentrum en de bib, wordt geschat op een investering van 220.000 euro. De stad ontvangt van de provincie West-Vlaanderen een subsidie van 100.000 euro voor het project.” Na het plaatsen van de zonnepanelen zal de stad verder inzetten op duurzaamheid en energiezuinigheid. “In de toekomst willen we op een verstandige manier inzetten op het doven van de straatverlichting. In de loop van het jaar gaan we daarmee aan de slag.”

Ieperse stappen richting klimaatneutraliteit

Enkele cijfers van de situatie op vandaag in Ieper zien er als volgt uit. Negen windmolens goed voor 38883 MWh/jaar. Zonnepanelen op stedelijke gebouwen o.a. OC Den Briel en Capucienen. Laadpalen op kerkplein Vlamertinge, Station Ieper, parking Rijselpoort, Minneplein, Ter Waarde 49, Leopold III-laan en De Vloei.

Stad Ieper is van plan om de komende jaren stappen te zetten richting klimaatneutraliteit. “Het is belangrijk dat we daarin ook de stem van de jeugd laten meetellen. We hebben de leeftijdslimiet voor onze bevraging verlaagd naar 16 jaar, net omdat we willen dat de jeugd actief met ons mee nadenkt en zoekt naar oplossingen. Niet alleen betreffende klimaatneutraliteit, maar over een brede waaier aan het klimaat verbonden thema’s”, zegt burgemeester Emmily Talpe (Open Ieper).

Valentijn Despeghel, bevoegde schepen licht verder toe: “We engageren ons om de openbare gebouwen energiezuinig te maken en willen op korte termijn nagaan welke daken er geschikt zijn voor zonnepanelen.” In het ontwerpakkoord van het nieuwe bestuur staan nog andere punten die een duwtje in de rug moeten zijn voor het klimaat. “Nieuwe openbare gebouwen worden zo goed als mogelijk CO2-arm of zelfs CO2 neutraal opgetrokken en waar mogelijk kunnen ze voorzien in hun eigen energiebevoorrading. De stad wil een versneller hoger gaan met het plaatsen van laadpalen voor elektrische wagens. Ook het wagenpark van de stadsdiensten wordt gescreend met het oog op vergroening. Verplaatsingen met de fiets gaan we actief stimuleren zonder dit te verplichten uiteraard. Daarnaast onderzoeken we de mogelijkheid om aan te sluiten bij een energiecoöperatieve en dat voor zowel stad, inwoners en bedrijven. De groene longen rond de stad willen we verstevigen”, zegt schepen Despeghel.

“Als stad willen we ook bewustwording rond het klimaat creëren bij de Ieperlingen. Mogelijke pistes zijn de organisatie van een klimaatweek, tips om minder afval te produceren en sensibiliseren om minder plastiek te gebruiken. Maar ook energiezuinig renoveren valt onder die noemer”, aldus Talpe.

Het Laatste Nieuws 28/02/2019

Christophe Maertens en Laurie Bailliu

Foto: Henk Deleu