De doortocht van Boezinge krijgt een opknapbeurt. Aquafin en Stad Ieper leggen nieuwe riolen in de dorpskern en maken van de gelegenheid gebruik om een nieuwe rijbaan, het straatmeubilair, de parkeerruimte , de voetpaden en de fietsstroken te vernieuwen.

De heraanleg is in  voorbereiding. Het stadsbestuur wil dat zeer grondig doen en wil daarbij de inwoners zo veel als mogelijk betrekken. Zo organiseerde Stad Ieper eind februari een infomarkt in het dorpsschooltje. De interesse was groot: meer dan 200 mensen kwamen er naar toe.

Op de infosessie kregen de dorpelingen persoonlijke toelichting en de mogelijkheid om de pistes voor heraanleg te bestuderen. Het ging nog niet om uitgewerkte plannen maar om dwarsdoorsnedes. Eén van de dingen dat het stadsbestuur alvast heeft onthouden is dat heel wat Boezingenaars zich zorgen maken over de rijbaan: komen er opnieuw kasseien of niet?

De bestuursploeg wil nu, zoals aangekondigd, de participatie een stap hoger tillen. Met “Kvraagetaan…de Ieperlingen”  is een initiatief  opgestart waar Ieper een traditie van wil maken. Ook voor de opknapbeurt van de dorpskern Boezinge lanceert Ieper vandaag opnieuw een bevraging: op papier in de bussen van de inwoners van de Diksmuidseweg (dorp Boezinge) en vanaf morgen ook digitaal voor àlle dorpelingen. Het stadsbestuur wil hiermee de mening van de Boezingenaren kennen over onder meer mobiliteit, groenaanleg, zitbanken, aanpak zwerfvuil, veiligheid en aanpak van de werken. De bevraging “Doortocht Boezinge” loopt een maand. De papieren versie kan gedeponeerd worden in de bevragingsbrievenbussen aan OC Ten Vrielande en Ac Auris. Maar het makkelijkste blijft natuurlijk via de stedelijke website www.ieper.be/bevraging vanaf 19 maart om 9u.

Emmily Talpe: “Participatie is geen loze belofte voor deze bestuurploeg. Na “Kvraagetaan…de Ieperlingen” willen we het zelfde doen voor Boezinge. We willen, samen met de Boezingenaren, tot een gedragen voorstel komen en hun mening zoveel al mogelijk consulteren. Deze bevraging is na de infomarkt, een tweede belangrijke stap in dat traject.”