Op woensdag 26 februari bracht Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers een werkbezoek aan de stad Ieper. Samen met burgemeester en Vlaams parlementslid Emmily Talpe, ging minister Somers luisteren naar de bezorgdheden van de lokale besturen over de Brexit voor de economie en het toerisme in de Westhoek. Op een overleg met enkele burgemeesters uit de regio werden enkele hinderpalen bij intergemeentelijke samenwerking aangekaart.

Invloed van de Brexit op lokale economie en toerisme

Vlaanderen en het Verenigd Koninkrijk onderhouden een zeer nauwe handelsrelatie. Alleen al voor de Westhoek en Ieper is het Verenigd Koninkrijk een belangrijke partner. Met zijn bezoek aan het bedrijf Borval en het in Flanders Fields Museum toont minister Somers dat de Vlaamse regering zich bewust is van de impact die de Brexit kan hebben op onze lokale economie en het toerisme. “Ik heb de situatie al meermaals naar voor geschoven in het Vlaams Parlement en het is goed dat er naar onze bezorgdheden geluisterd wordt,” vertelt Emmily Talpe. Minister Somers stelt dat “luisteren naar de bezorgdheden van steden en gemeenten noodzakelijk zal zijn om hen goed te kunnen begeleiden en de gevolgen van de Brexit op te vangen.”

Extra middelen voor Ieper

De Vlaamse regering trekt een pak meer geld uit voor de lokale besturen. Nooit was de financiële ondersteuning vanuit Vlaanderen zo groot. Zo krijgen landelijke gemeenten nu via het nieuw ingerichte Open Ruimte Fonds een extra financiële duw in de rug. Minister Somers: “Alleen al vanuit het Open Ruimte Fonds wordt er voor Ieper 4,5 miljoen euro extra vrijgemaakt. Daarbovenop zal Ieper via het gemeentefonds nog eens 94 miljoen euro ontvangen, een stijging van 16,8 miljoen ten opzichte van de vorige legislatuur. Dat is geld dat geïnvesteerd kan worden in de burgers en de bedrijven van Ieper.”

Tijdens een rondleiding door de historische stad wisselden Somers en Talpe voluit ideeën met elkaar. “Vorig jaar, toen ik net burgemeester was, deed ik een werkbezoek in Mechelen. Ik heb er met eigen ogen gezien dat Bart niet voor niets verkozen is geweest tot beste burgemeester. Mechelen is een zeer innovatieve stad geworden. Interessant voor Ieper is bijvoorbeeld hoe ze er in Mechelen in geslaagd zijn om nieuwe, moderne gebouwen op een passende manier te integreren in de historische stadskern,” besluit Talpe. Burgemeester Talpe was zeer vereerd met het bezoek en dankt de minister voor het extra budget dat er werd vrijgemaakt voor de stad Ieper. Talpe kaartte samen met andere burgemeesters uit de regio ook nog enkele andere praktische hinderpalen aan omtrent intergemeentelijke samenwerking. Ook een bezoek aan het voormalig openluchtzwembad waar men de deklasseringsaanvraag aan het voorbereiden is en een bezoek aan Brielen in het kader van de heraanleg van de n8 en het onderzoek naar een alternatief tracé stonden nog op de planning.