In het Vlaams parlement kaartte volksvertegenwoordiger Emmily Talpe (Open Vld) bij minister Demir de impact van het coronavirus op de toeristische sector aan. “De impact wordt voelbaar: reizen worden geannuleerd en de boekingen lopen trager binnen. De sector is goed voor 260 000 jobs, we moeten dit van nabij opvolgen en in overleg met de mensen op het terrein maatregelen nemen indien nodig. Het is terecht dat de Vlaamse regering hiertoe een taskforce oprichtte.”

Het coronavirus is de afgelopen dagen niet uit de pers weg te slaan. Wereldwijd tellen we al meer dan 93 000 besmettingen, verspreid over quasi alle continenten. Ook ons land ontsnapt niet aan de dans. “De volksgezondheid is nu onze hoofdbekommernis, minister De Block volgt op dat vlak de situatie op de voet. Maar de impact van het virus laat zich wereldwijd ook op economisch vlak voelen, en dat geldt evenzeer voor het toerisme hier in Vlaanderen”, zegt Emmily Talpe. “We vernemen van de toeristische sector dat reservaties geannuleerd worden en ook de boekingen voor de toekomst komen traag op gang. Dit wordt ondertussen bevestigd door hoteliers in mijn eigen stad Ieper, met een hoog toeristisch karakter. Maar ook uit andere steden en van uitbaters aan de kust vang ik dezelfde signalen op, zeker in West-Vlaanderen dat toch goed is voor 48% van de overnachtingen van toeristen in Vlaanderen.”
De bezorgdheid in de sector, goed voor 260 000 jobs in Vlaanderen, neemt dan ook niet verwonderlijk toe. De Vlaamse regering nam heel terecht het initiatief om een taskforce over de economische impact op poten te zetten. Aan tafel zitten minister Demir, minister Crevits en de minister president, maar ook vertegenwoordigers van werkgevers- en werknemersorganisaties zoals Horeca Vlaanderen en Voka, en uiteraard ook Toerisme Vlaanderen. Emmily Talpe: “Het komt er nu op aan dat we de evolutie van de impact op onze economie incluis het toerisme van heel dicht gaan opvolgen, en heel belangrijk een open lijn hebben met de sector. Zij kennen het terrein het best en kunnen ook de nodige input geven over te nemen maatregelen om de gevolgen onder controle te houden. Ik reken op minister Demir om in de taskforce en daarbuiten de belangen van de sector te bewaken.” Op dinsdag was er al een eerste overleg binnen de taskforce, en Talpe informeerde bij de minister of er al maatregelen genomen worden.

Minister van Toerisme Zuhal Demir antwoordde op de vraag van Talpe dat ze de situatie op de voet volgt. “In het geval van een virus als dit denk ik dat mensen wel nog op vakantie willen gaan, maar dat ze dichter bij huis gaan. Daarom wil ik de budgetten wijzigen en vooral promotie maken in onze buurlanden: Nederland, Duitsland, Luxemburg enzovoort. Het budget van ongeveer 275.000 euro dat normaal voor Azië bestemd is, gaan we nu richten op de buurlanden. Verder zorgen we er ook voor dat de toeristische ondernemers in aanmerking komen voor economische steunmaatregelen, en dat we dat begeleiden.”

Emmily Talpe reageerde tevreden. “Ik hoorde al positieve signalen over het overleg binnen de taskforce. Het lijkt me anderzijds ook belangrijk dat erover waken dat we geen paniek gaan zaaien of mensen het gevoel gaan geven dat reizen niet meer veilig is. Dat zou de impact op de sector alleen maar vergroten. Nu, het is niet de eerste keer dat het toerisme in Vlaanderen met een terugval geconfronteerd wordt, ik verwijs naar de aanslagen in 2016. De toeristische sector knokte toen stevig terug en heeft zich goed hersteld. Ik heb er alle vertrouwen dat we deze situatie ook nu, samen met de sector, samen met de federale overheid, het hoofd zullen kunnen bieden”, besloot de Ieperse politica.
5 maart 2020