Samen met betrokken wegbeheerder AWV wil stad Ieper de files aan de stationsbuurt aanpakken. Beide partijen werken daarvoor meerdere aanpassingen uit. Burgemeester Emmily Talpe, bevoegd voor Mobiliteit: “In eerste instantie is nu alvast beslist de voetgangers- en fietsoversteek bij het kruispunt Dikkebusseweg-Oudstrijderslaan te verwijderen. Na evaluatie stelden we vast dat die nagenoeg niet werd gebruikt, waardoor de verkeerslichten het verkeer aan het drukke kruispunt onnodig vertraagden. In de Capronstraat worden binnenkort de borduren verlaagd, zodat fietsers vlotter kunnen in- en uitrijden. We zijn daarnaast nog volop bezig met het uitwerken van grotere aanpassingen om de doorstroming in de stationsomgeving nog meer te optimaliseren.”

De voetgangers- en fietsoversteek op het kruispunt Dikkebusseweg-Oudstrijderslaan, haaks op de Dikkebusseweg, bleek in de praktijk zeer weinig gebruikt. Er is immers geen herkomst voor voetgangers en fietsers aanwezig op die locatie en er zijn ook langs beide zijden van het kruispunt op de Oudstrijderslaan al oversteekplaatsen aanwezig. Bovendien werd de oversteek geregeld met starre verkeerslichten die in elke lichtencyclus op groen sprongen, ook als er geen zwakke weggebruikers aanwezig waren om over te steken. Dat hield het verkeer aan het drukke kruispunten onnodig op.

“In samenspraak met het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV), die bevoegd wegbeheerder is bij de stationsbuurt, beslisten we de oversteek te verwijderen. De verkeerslichten zijn ondertussen al weg, het zebrapad en de fietsoversteek volgen na het bouwverlof. Ondertussen plaatste AWV tijdelijke verkeersborden om aan te kondigen dat oversteken daar niet meer kan. Met deze ingreep zullen wagens een stuk vlotter de Dikkebusseweg kunnen in-en uitrijden. De overige oversteken voor zwakke weggebruikers op het kruispunten krijgen bovendien vlotter groen licht als een voetganger of fietser wordt gedetecteerd ”, licht burgemeester Emmily Talpe.

Agentschap Wegen en Verkeer stelde ook vast dat enkele drukknoppen bij de voetgangers- en fietslichten beschadigd zijn, onder meer doordat er sleutels of andere voorwerpen tegen het detectievlak werden geschuurd. Wie wil oversteken, kan best voldoende lang op de knop te drukken, en vanwege het covid19-virus wordt gevraagd om dat met de elleboog te doen.

Nog in de stationsomgeving worden na het bouwverlof aanpassingen doorgevoerd in de Capronstraat om de fietsveiligheid en -comfort te verbeteren. Burgemeester Talpe: “Aan de overzijde van de Oude Vaartstraat en de Goesdamstraat worden de boordstenen verlaagd. Fietsers kunnen zo vlotter oversteken aan die kruispunten.”

Burgemeester Talpe benadrukt dat deze ingrepen kaderen in een globale evaluatie van de stationsomgeving, waar op termijn nog grotere aanpassingen zijn voorzien om de doorstroming te optimaliseren. “Dat is nodig want het blijft een verkeersknelpunt in onze stad. Samen met AWV en andere betrokken partijen onderzoeken we nu verschillende pistes die de situatie voor alle weggebruikers aangenamer, vlotter en veiliger kan maken.”