In 2019 waren er in Vlaanderen 111 letselongevallen met landbouwvoertuigen. Dit is een daling met 35 procent ten opzichte van 2012, toen er nog 171 ongevallen plaatsvonden. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams Parlementslid Emmily Talpe (Open Vld) opvroeg bij Minister van Mobiliteit Lydia Peeters. “Deze evolutie stemt me hoopvol”, zegt Emmily Talpe. “Dat neemt niet weg dat er op het gebied van gedrag, begrip en wederzijds respect in het verkeer nog wel verbeterpunten zijn. Ook de overheid heeft hier een rol in te spelen.”

In oktober 2019 voerde de Boerenbond een enquête uit bij 626 landbouwers over hun ervaringen met het gebruik van veldwegen. Daaruit bleek dat 36 procent aangeeft wekelijks minstens een keer in een problematische situatie terecht te komen. Dit betekent niet dat het telkens resulteert in een ongeval, maar alleszins is het duidelijk dat het gebruik van veldwegen op het platteland meer dan vroeger problematisch is geworden. Open Vld-parlementslid Emmily Talpe vroeg zich af in welke ongevallencijfers dit gevoel zich vertaalde en stelde er een schriftelijke vraag over.

“Uit het antwoord van minister Peeters kunnen we afleiden dat het aantal letselongevallen met landbouwvoertuigen de afgelopen jaren in dalende lijn zit. Waar er in 2012 nog 171 ongevallen plaatsvonden, waren dat er vorig jaar slechts 111”, zegt parlementslid Emmily Talpe. “Dit is zeer hoopgevend voor de toekomst. Al nemen deze cijfers niet weg dat begrip en wederzijds respect essentieel zijn en ook blijven voor een goed en veilig functionerend verkeer. Onwetendheid over de reële risico’s en een gebrek aan ervaring met zeer specifieke potentiële conflictsituaties liggen vaak aan de basis van de slechte interactie en communicatie tussen weggebruikers. Ook voor de overheid is hier een rol weggelegd in de vorm van het opzetten van sensibiliserings- en educatieve projecten.”

Opvallend bij de cijfers is nog dat het aandeel van ongevallen met fietsers toeneemt. In 2012 klokte dit af op 12,5 procent, terwijl het toenam tot 21,7 procent in 2019. Tot slot geeft de minister mee dat de Fietsersbond in september start met een hoffelijkheidscampagne. Die kan aangegrepen worden om het onderwerp van hoffelijkheid op landwegen opnieuw onder de aandacht te brengen.