Open Vld, N-VA, CD&V, Groen en Vooruit vragen in het Vlaams Parlement aandacht voor de bescherming en versterking van gendergelijkheid en vrouwen- en meisjesrechten in de
intra-Afghaanse vredesonderhandelingen. Dat doen ze aan de hand van een resolutie die unaniem werd goedgekeurd door de Commissie Buitenlands Beleid. Initiatiefnemers Emmily Talpe, Joris Nachtergaele, Orry Van de Wauwer, Staf Aerts en Annick Lambrecht vragen krachtdadige acties op Vlaams, Europees en internationaal niveau om de vrouwelijke Afghaanse bevolking te steunen in hun legitieme strijd voor vrouwenrechten, gendergelijkheid en participatie aan de vredesonderhandelingen.

Op 29 februari 2020 sloten de Verenigde Staten en de Afghaanse taliban een historisch vredesakkoord dat een einde maakte aan een conflict dat maar liefst achttien jaar heeft geduurd. Dit akkoord opende de deur voor intra-Afghaanse vredesgesprekken tussen de Afghaanse regering in Kaboel en de taliban. De internationale gemeenschap verwelkomde die vooruitgang in het vredesproces, maar het vooruitzicht op vrede met de taliban geeft niet iedereen een hoopvol toekomstbeeld.

Zo zijn Afghaanse vrouwen en meisjes bang dat dit vredesproces net het begin is van meer ellende en het verlies van hard bevochten rechten en vrijheden. De Verenigde Staten en de NAVO trekken op dit moment al hun militaire troepen terug uit het land. Tegelijk hebben de taliban de voorbije weken al zeker 50 van de 370 districten ingenomen en blijven ze verder oprukken. Voor vrouwen en meisjes dreigt zo opnieuw een leven onder een conservatief en fundamentalistisch regime dat hen de toegang tot onderwijs, vertegenwoordiging, arbeidsmarkt,… verhindert. Afghaanse vrouwen verzetten zich daar sterk tegen, maar krijgen nauwelijks gehoor of worden amper betrokken bij de intra-Afghaanse vredesonderhandelingen.

“Ik ben zeer bezorgd over de vrouwenrechten en de gendergelijkheid in Afghanistan”, stelt Emmily Talpe (Open Vld). “Vrouwen hebben er de voorbije jaren gestreden om hun rechten opnieuw op te bouwen. Met het oprukken van de taliban nu dreigt een nieuw terreurregime de klok terug te draaien. De afgelopen maanden kregen we daar al een voorsmaakje van. Zo werden vrouwenactivisten, opgeleide vrouwen, journalisten en meisjesscholen het doelwit van aanslagen. Als reactie hierop ging de sociale mediacampagne #MyRedLine viraal. We vragen de Vlaamse Regering nu om aan te dringen bij de EU om erop toe te zien dat vrouwen actief en rechtstreeks betrokken worden bij de vredesonderhandelingen.”

Volgens Joris Nachtergaele (N-VA) kunnen we niet toestaan dat vrouwen in Afghanistan opnieuw uit het maatschappelijke leven worden verdreven en verdwijnen: “Het is een pijnlijke vaststelling dat de positie van vrouwen en meisjes in Afghanistan opnieuw verslechtert. Er leeft angst en bezorgdheid bij Afghaanse vrouwen over de manier waarop hun rechten en vrijheden worden beknot als de taliban opnieuw aan de macht komen en de terugkeer naar een fundamentalistisch regime wordt ingesteld. Daarom roepen we op tot een inclusief vredesproces waarbij de rechten van vrouwen in het bijzonder worden gewaarborgd.”

“Een vredesakkoord dat gendergelijkheid en vrouwen- en meisjesrechten niet waarborgt en hen in naam van de ‘vrede’ opgeeft, is voor ons geen vredesakkoord. Willen we naar duurzame vrede en stabiliteit gaan in de regio, dan moeten Afghaanse vrouwen hun plek krijgen aan de onderhandelingstafel. Met deze resolutie roepen we de Vlaamse Regering op om de prominente rol van vrouwen in vredesonderhandelingen mee uit te dragen op het internationale forum”, legt Orry Van de Wauwer (CD&V) uit.

“De laatste jaren is de bewegingsvrijheid van vrouwen in een aantal steden stap voor stap groter geworden. Ondertussen gingen al honderdduizenden meisjes naar school en vormen ze aan de universiteit zelfs de meerderheid. We moeten de druk nu hoog houden, zodat de taliban de vrouwenrechten niet opnieuw terugschroeft. Dat zijn we als internationale gemeenschap verplicht aan moedige organisaties zoals Afghan Women’s Network (AWN), die dag in dag uit en vaak letterlijk in de vuurlinie staan”, aldus Staf Aerts (Groen).

“De meisjes en vrouwen in Afghanistan komen van ver. In vergelijking met de eeuwwisseling, maar ook de jaren daarop, genieten ze vandaag van meer onderwijs, kunnen ze zich vrijer verplaatsen en krijgen ze meer verantwoordelijkheden. Nu de westerse troepen het land verlaten, dreigen ze die voorzichtige verworvenheden opnieuw te verliezen door de snel oprukkende taliban waarvan zij telkens het eerste slachtoffer zijn. Vrouwen komen daarom overal in het land op straat omdat zij hun vooruitgang niet zomaar willen afgeven. Ze zijn dapper. We moeten hen tonen dat ze niet alleen staan in hun strijd voor vrijheid”, zegt Annick Lambrecht (Vooruit).