Het Vlaams Parlement roept de Vlaamse Regering op om korte keteninitiatieven beter in te bedden en te ondersteunen. “Ook na de coronacrisis willen we dat Vlamingen de weg naar de hoevewinkels vinden. Daarom moeten we landbouwers helpen die zich op de kaart willen zetten met korte ketenproducten maar op drempels in de regelgeving stoten of met vragen blijven zitten over de economische haalbaarheid. Onze aanbevelingen bieden antwoorden op deze vele knelpunten”, zeggen Vlaams Parlementsleden Chris Steenwegen (Groen), Arnout Coel (N-VA), Bart Dochy (CD&V), Emmily Talpe (Open Vld) en Ludwig Vandenhove (Vooruit) die samen een resolutie opstelden. De week van de korte keten start op 15 mei.

“Sinds de coronacrisis is het drukker geworden in de hoevewinkels. Sommigen zagen hun omzet zelfs verdrie- of verviervoudigen. Het is een goede zaak dat mensen rechtstreeks bij een boer kopen. Er ontstaat een vertrouwensband met de boer in kwestie en hij krijgt waardering en een goede prijs voor zijn producten. De producten zelf zijn dan weer gezond, hebben er minder kilometers op zitten en daardoor een kleine CO2-voetafdruk”, aldus Vlaams Volksvertegenwoordiger Chris Steenwegen (Groen). Hij ziet vooral voordelen en wil daarom dat meer boeren kiezen voor deze vorm van vermarkting.

“Onze boeren staan meer en meer onder druk. Door te lage prijzen, hoge maatschappelijke verwachtingen, druk op de open ruimte, enzovoorts. Via nieuwe verdienmodellen zoals de korte keten kunnen boeren hun positie versterken. Van prijsnemer gaan ze naar prijszetter en krijgen ze meer geld voor hun harde werk. Met deze resolutie willen we de boer als ondernemer een duw in de rug geven. Korte ketenverkoop is niet voor elke boer weggelegd. Maar voor zij die het willen, willen we zoveel mogelijk obstakels wegwerken”, zegt Vlaams Volksvertegenwoordiger Arnout Coel (N-VA).

“Het uitgangspunt van deze resolutie is de versterking van de positie van land- en tuinbouwers in de economische keten. De korte keten is een interessant verdienmodel voor lokale boeren en het verbindt boer en burger met elkaar. Met deze resolutie moedigen wij de Vlaamse Regering aan om de creativiteit en het ondernemerschap van onze landbouwers verder te stimuleren”, aldus Vlaams Volksvertegenwoordiger Bart Dochy (CD&V).

“Met deze resolutie bouwen we verder aan de schaalverandering die we in de Vlaamse land- en tuinbouw mogelijk willen maken. Het doel is dat onze boeren een economisch leefbaar en duurzaam bedrijfsmodel op maat kunnen realiseren. We geloven dat de korte keten hierbij voor velen een belangrijke rol kan spelen. We moedigen dat ook aan. Tegelijkertijd vellen we geen waardeoordeel over land- en tuinbouwers voor wie dit niet in hun bedrijfsmodel of hun persoonlijke ambitie past”, zegt Vlaams Volksvertegenwoordiger Emmily Talpe (Open Vld).

“Door de coronacrisis vinden steeds meer mensen de weg naar de korte keteninitiatieven. Het is nu de bedoeling om hierop door te gaan. We willen een concrete strategie die sterk inzet op onze lokale economie en duurzame landbouw. Dat betekent een win voor ons klimaat, voor onze gezondheid en voor onze landbouwers. Door de keten te versterken, maak je ze ook toegankelijk, zodat iedereen kan meeproeven van onze lokale producten. Ik ben tevreden dat we ons hier over de partijgrenzen heen achter kunnen scharen”, aldus Vlaams Volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove (Vooruit).