Blogbericht

Ik sta uiteraard volledig achter al onze programmapunten.Ze zijn stuk van voor stuk van belang en als ik hier op m’n site al een selectie maak, dan is dit zonder afbreuk te doen aan de inzet die we voor alle andere punten wensen te leveren. Ik zal u niet overstelpen met een ganse opsomming maar ik zal een aantal voor mij belangrijke items één voor één onder de loep nemen in de komende weken.

Om van wal te steken, wil ik het even hebben over “eenvoud maakt macht” (pluim voor onze “Q” ;-). Ik ben het volledig met hem eens dat we het allemaal niet moeilijker moeten maken dan nodig! Blog
De formaliteiten (onbegrijpelijke formulieren, logge procedures, meerdere verplaatsingen, onlogische vergunningsvereisten, …) die de burger vaak moet naleven zijn soms zo inefficiënt en tijdrovend dat ze je dag “naar de wuppe kunnen helpen” om het even op z’n West-Vlaams te zeggen. En het zijn niet alleen de ondernemers die hiermee geconfronteerd worden maar ook de mens an sich (bij regeling rond invaliditeit, burgerlijke staat, pensioen, uitkeringen, …)

Via een werkgroep zouden we bvb. een analyse kunnen maken van de bestaande procedures en alle documenten hieraan gekoppeld. De werkgroep kan dan nuttige aanpassingen voorstellen, verkorting van de duurtijden aanbevelen en vooral ook meer duidelijkheid scheppen voor de burger die een aanvraag wenst te doen allerhande.

Het is tevens van uitermate belang dat informatie gecentraliseerd wordt en dat men weet waar men die informatie kan vinden.

Eén van onze programmapunten is dan ook dat de burger via een infobrochure een overzicht krijgt van alle vormen van kinderopvang alsook dat er een up to date lijst is met de plaatsen die vrij zijn.

Zelf moeder zijnde, heb ik twee jaar terug nogal wat afgebeld om een vrije plaats te vinden voor mijn dochtertje bij een onthaalmoeder die zich flexibel wou opstellen (gezien mijn variabel uurrooster)!
Ook het oprichten van een activiteitenloket kadert hier in!

Op één plaats alle formaliteiten kunnen vervullen om een evenement op te zetten én ook hier een overzicht van de beschikbare gemeente-en privé (!)zalen kunnen verkrijgen, is een prachtig initiatief!

Ik citeer Kafka als sluitstuk van mn epistel: “Slijt je tijd niet met het zoeken naar een hindernis, want misschien is er wel geen.”