Blogbericht 

Waar ik tevens bijzondere aandacht voor heb, dat is de leefwereld van onze senioren, laten we een kat een kat noemen, het toekomstig welzijn van u en ik!

De kostprijs van een verblijf in een seniorenhome is voor veel mensen onbetaalbaar en wist je dat kinderen verplicht zijn volgens de wet om hun ouders te onderhouden (ttz finaniceel) op hun oude dag? En dat in functie van hun inkomen? Dit kan tot werkelijk schrijnende toestanden leiden om maar niet te zwijgen van familiale twisten…

De hoge kostprijs van seniorenhomes dient nader bekeken te worden maar als mogelijk alternatief of tussenoplossing steun ik volop de insteek van de VLD Ieper om ouderen zo lang mogelijk thuis te laten wonen mits hulpverlening aan huis.

Dit is perfect realiseerbaar en ik vermoed dat de oudere zelf maar al te graag in zijn eigen vertrouwde omgeving wil blijven wonen!

Een aantal van de diensten kan gratis geleverd worden en/of kan afhankelijk gesteld worden van de hoogte van het inkomen/pensioen van de senior, van de gezinssamenstelling of evt van een erkende handicap.

Dit kan gaan van hulp in het huishouden (schoonmaak, maaltijden, …) of begeleiding bij bezoek aan arts of ziekenhuis tot hulp bij de administratie (en graag verwijs ik naar mn bericht hieronder ivm administratieve vereenvoudiging!).

Dergerlijke hulpverlening dient uiteraard goed bekeken en gebudgetteerd te worden maar het is gewoon een must dat we hier werk van maken met de vergrijzing van onze maatschappij als zwaard van damocles boven ons hoofd.

En eerlijk? Ik wil zelf ook een aangename oude dag in – als het even kan – mijn eigen huis, met een trappistje per etmaal en een bende kinderen én kleinkinderen die me gerne komen bezoeken!

 

“Ik relativeer niet omdat ik ouder word maar om niet oud te worden.” (anoniem)