Blogbericht

Op heden namen we officieel kennis van de beslissing van de statutaire beroepskamer. Samengevat oordeelde de beroepskamer dat er nieuwe voorzitters- en bestuursverkiezingen dienen georganiseerd te worden. Met het oog op de nakende verkiezingen voor het Vlaams en Europees parlement besliste de beroepskamer deze verkiezingen pas te laten plaatsvinden in het najaar van 2009. Vanaf heden tot de nieuwe verkiezingen wordt een waarnemend voorzitter aangesteld in de persoon van Laurent Hoornaert, regio voorzitter van Open Vld Westhoek.

Persoonlijk kan ik mij vinden in deze beslissing van de beroepskamer, enerzijds doordat de voorzitters- en bestuursverkiezingen van 18 oktober 2008 dienen overgedaan te worden en deze, onder het voorzitterschap van Laurent Hoornaert, correct georganiseerd zullen worden. Anderzijds heb ik er het volle vertrouwen in dat de Open Vld afdeling Ieper met Laurent Hoornaert, tevens voorzitter van de goed draaiende afdeling Langemark-Poelkapelle, snel terug uit de startblokken kan schieten.

Ik wil hierbij alle betrokkenen oproepen om de beslissing van de beroepskamer te respecteren en constructief mee te werken met de interim voorzitter. Dit zowel in het belang van Open Vld Ieper als in het belang van alle Ieperlingen die een volwaardige liberale partij verdienen.