Nergens ter wereld geniet een succesvolle ondernemer een lagere maatschappelijke status dan bij ons; ook de media-aandacht voor ondernemerschap is miniem, want slechts 2 van de 54 in de Global Entrepreneurship Monitor onderzochte landen (Denemarken en Griekenland) berichten nog minder over ondernemerschap dan België.

Volgens de GEM zijn 3,3 op elke 100 Vlamingen actief bezig met de oprichting van een onderneming of hebben ze de voorbije 3,5 jaar een zaak uit de grond gestampt. De Global Entrepreneurship Monitor onderzocht de graad van nieuw ondernemerschap in 54 landen .

Vlaanderen en België staan al jaren onderaan in de rangschikking. Met 3,3 procent blijft Vlaanderen ver beneden het EU-gemiddelde van 5,8 procent. In Nederland ligt de score op iets meer dan 7 procent, in Noorwegen op 9 procent.

Vooral ons comfortabel sociaal vangnet zou mensen minder makkelijk aanzetten tot het opzetten van een eigen onderneming. 46% van de Belgen vindt ondernemerschap een goede carrièrezet. Dat is op drie landen na het laagste percentage ter wereld. Op zowat alle indicators scoort ons land (ver) onder het gemiddelde.

Uit onderzoek van de Vlerick School in 2007 bleek ook dat studenten aan Belgische hogescholen en universiteiten internationaal op de laatste plaats staan, wat betreft aanzetten tot ondernemen. Nog schrijnender is de vaststelling dat studenten uit het eerste jaar meer geneigd zijn initiatief te nemen dan de laatstejaars.