Via de website moedigeverandering.be kunnen Open Vld-leden de komende maanden alle activiteiten en werkzaamheden volgen van acht werkgroepen die het Toekomstcongres op 12 en 13 juni en het Programmacongres in het najaar inhoudelijk voorbereiden. Maandag werden op het partijhoofdkwartier de thema’s en de thema-voorzitters en -rapporteurs van de werkgroepen voorgesteld. Partijvoorzitter De Croo nodigt alle leden uit om deel te nemen aan het inhoudelijke debat.

Zo leidt Kamerlid Maggie De Block in de komende maanden samen met Vlaams parlementslid Vera Van der Borght de werkgroep rond pensioenen en gezondheidszorg. Rik Daems en rapporteur Egbert Lachaert zetten hun schouders onder de denkgroep rond arbeid. Martine Taelman en Kris Luyckx buigen zich over fraudebestrijding en justitie terwijl Willem-Frederik Schiltz zich samen met Vlaams parlementslid Mercedes Van Volcem zal bezighouden met groene economie, mobiliteit en ecofiscaliteit.

Annick De Ridder en jongerenvoorzitter Philippe De Backer engageren zich rond staatshervorming en een efficiënte overheid. Irina De Knop en Sofie Staelraeve zullen de werkgroep rond onderwijs, cultuur en media in goede banen leiden. Fientje Moerman zal met senator Nele Lijnen nadenken over de EU, de NAVO en internationale samenwerking. Marino Keulen tenslotte zal met Jean-Jacques De Gucht de debatten rond diversiteit en ethische thema’s leiden.

Een congrescommissie, samengesteld uit het voorzittersteam, de fractieleiders en een aantal experts zal de werkgroepen coördineren en ervoor zorgen dat ze elkaar inhoudelijk niet overlappen.

Bedoeling is dat leden een vooraanstaande rol krijgen in de voorbereiding van de congressen. “Sinds de voorzittersverkiezingen hebben we gevoeld dat leden gretig het debat willen voeren en we willen dan ook een breed debat in de partij”, verklaarde voorzitter Alexander De Croo. Trots voegde hij eraan toe dat de partij sinds december vorig jaar 1.054 nieuwe leden bij gekregen heeft. “Er zit ‘schwung’ in onze partij”, klonk het.

Enthousiaste leden kunnen deelnemen aan de werkgroepen en vanaf vandaag/dinsdag kunnen ze terecht op de website moedigeverandering.be ,voor alle informatie over de verschillende themagroepen en de activiteiten. Binnenkort komen er in alle provincies debatavonden over de verschillende onderwerpen. Morgen/dinsdag organiseert Open Vld in de Melsenstraat alvast een debatavond over de arbeidsmarkt. Regelmatig zullen via de website ook chatsessies en polls opgezet worden.