De plenaire vergadering besprak op woensdag 21 en donderdag 22 december de begroting van de Vlaamse gemeenschap voor het jaar 2017. De begroting regelt de inkomsten en uitgaven van de Vlaamse overheid voor het volgende jaar. Emmily Talpe besprak de begroting van minister Muyters op het beleidsdomein Werk. Hieronder leest u haar integrale tussenkomst:

Dank u voorzitter, mijnheer de minister, collega’s,

We naderen het einde van het jaar, traditioneel de tijd van de jaarlijkse lijstjes. Op nummer 1 van de beste Belgische Muziek van Radio 1 staat de groep: Het Zesde Metaal – een knelpuntopleiding! trouwens – met het lied ‘Ploegsteert’. Het is een hommage aan wielrenner Frank Vandenbroucke, maar het gaat vooral over TALENT, hét sleutelwoord van uw competentieversterkend beleid en focus op maatwerk.

Het is goed nieuws dat de werkgelegenheid stijgt maar desondanks blijven we wel worstelen met de knelpuntvacatures.
De uitdaging is om alle beschikbare krachten te activeren in de juiste richting. Dat geldt voor Vlaamse werkzoekenden, maar ook voor die uit Brussel én Wallonië. Als het op tewerkstelling aankomt moeten we kijken over bestuurlijke-, taal- of andere grenzen heen.
‘Ploegsteert’ trouwens, collega’s, ligt in Henegouwen. Henegouwen dat kampt met een torenhoge werkloosheid, terwijl het aan de rand van West-Vlaanderen ligt waar men net schreeuwt om arbeidskrachten. In West-vlaanderen zeggen we dan: da gapt gelik én oven. Ik vertaal even: Die opportuniteit inzake interregionale arbeidsmobiliteit moeten we grijpen.

Mijnheer de minister, een traject naar werk, kun je wat vergelijken met een treinreis. Voor de ene zal dat een directe lijn zijn, voor de andere een stoptrein, met haltes waar een werkzoekende verschillende werkervaringen kan opdoen. Anders dan bij een treinreis – en gelukkig maar – is hoe snel of zonder vertraging niet de essentie maar wel dat men zijn bestemming bereikt, en dat is duurzame tewerkstelling.
We zijn dan ook bijzonder hoopvol gestemd dat het systeem van Tijdelijke Werkervaring het komend jaar zal worden opgestart.
Een totaalpakket werkervaring op maat met als doelstelling een succesvolle inschakeling op de arbeidsmarkt.
Om de link naar de treinreis nog even te maken: de werkzoekende meldt zich aan bij het hoofdloket waarna hij door de VDAB-consulent wordt begeleid naar het juiste spoor.
De lijn van de gemeenschapsdienst is jammer genoeg nog niet operationeel, we wachten op de federale minister van Werk maar  we vragen u mijnheer de minister om wat extra kolen op het vuur te gooien.

Bij elke hervorming is naast een inschatting van de impact, evenzeer een  tijdige en heldere communicatie een noodzaak. Ik ben dan ook tevreden wat betreft wijkwerken dat u mijn constructieve suggestie alsnog heeft omarmd en dat u besloten hebt om zes maanden langer de tijd te nemen vooraleer het systeem operationeel wordt. Het zal ook Onderwijs de gelegenheid geven om te zoeken naar oplossingen voor hun bezorgdheden rond opvang en leerlingenbegeleiding.

Mijnheer de minister,

De arbeidsmarktcontext is relatief gunstig. Dat schept ook opportuniteiten om iets te doen aan de uitstroom van mensen uit de arbeidsmarkt. De VDAB heeft zich alvast een goede leerling getoond wat betreft progressieve werkhervatting van langdurig zieken. Het zal zaak zijn om het goede werk verder te zetten in het licht van de nieuwe federale regeling én de ervaringen te delen met de andere gewesten. Maar ook wendbaar en werkbaar werk dient op de voorgrond te staan.

Ik wil mijn tussenkomst inhoudelijk besluiten met een link naar Sociale Economie. Uiteraard is dit de bevoegdheid van uw collega minister Homans, maar u bent ook aandeelhouder van een aantal belangrijke om het zo te zeggen “toeleveringsbedrijven”.

En dan heb ik het onder meer over de nodige bijsturing van de ICF-methodiek, de SINE-hervorming nodig voor de uitwerking van het individueel luik van maatwerk, maar ook de uitvoering van het Wkwadraat decreet.

Mijnheer de voorzitter, mijnheer de minister, collega’s,

Het is inherent aan het beleidsdomein Werk dat er steeds ‘werk aan de winkel is’, paradoxaal genoeg vooral voor hen die geen werk hebben. En uw werk, mijnheer de minister, om het even zonder nuance te stellen, zal maar ophouden als dat van alle anderen begint.

Dank u wel