In het Vlaams parlement werd Emmily Talpe vandaag benoemd tot eerste ondervoorzitter van de commissie Economie, Werk, Sociale Economie, Innovatie en Wetenschapsbeleid. Talpe neemt deze functie over van haar collega Willem-Frederik Schiltz. Het Ieperse parlementslid blijft in diezelfde commissie ook de dossiers Werk en Sociale Economie opvolgen. Kersvers volksvertegenwoordiger Danielle Vanwesenbeeck zal de dossiers rond Economie en Innovatie overnemen van Schiltz. De Lubbeekse Vanwesenbeeck zetelt voortaan in het Vlaams parlement ter vervanging van Open Vld-voorzitter Gwendolyn Rutten.