Het Nieuwsblad – 28/01/2017

Een fiets-B&B of fiets-bar zijn enkele ideeën om van De Kosmos een recreatiecentrum voor fietsers te maken. Agentschap Natuur en Bos en een projectontwikkelaar zijn op zoek naar partners om het vervallen torengebouw te herbestemmen.

Agentschap Natuur & Bos (ANB), eigenaar van de site De Kosmos op de Rodeberg in Westouter, tekende met projectontwikkelaar Monument Real Estate uit Ingelmunster een samenwerkingsverband voor een nieuwe invulling van de bovensite die al jaren aan het verkommeren is.

“We zoeken nu commerciële en geïnteresseerde partners om samen een idee rond fietsrecreatie te realiseren: een B&B met speciale voorzieningen voor de fietser, een fiets-bar waar letterlijk een band wordt hersteld terwijl de koffie wacht, een laadpaal voor elektrische fietsen, overnachtingsmogelijkheid voor fietsgroepen, een startpunt voor verschillende fietsroutes of een fietsincubator waar fietsgerelateerde

bedrijven hun headquarters kunnen organiseren”, zegt Peter Hellin, directeur projectontwikkeling. “We proberen op een jaar tijd zicht te krijgen op de haalbaarheid van een project waarin de fietsactiviteiten kunnen samenkomen tot één fietscentrum. Onder coördinatie van Monument Real Estate en ANB worden dan de zakelijke rechten verleend en overeenkomsten opgestart met de partners.”

ANB legde in 2013 een recreatief landschapspark aan op de site onder het vervallen torengebouw en was al vier jaar op zoek naar een kandidaat-uitbater voor het beschermde hoofdgebouw van de vroegere horecazaak.

Vraag

Uit de vraag van Vlaams volksvertegenwoordiger Emmily Talpe (Open VLD) aan minister Joke Schauvliege (CD&V) blijkt dat Momunent Real Estate het haalde van enkele lokale ondernemers die er logement voor grote groepen wilden aanbieden.

“Ik ben blij dat De Kosmos na meer dan tien jaar leegstand en verloedering een herbestemming kan krijgen en dat de focus op de uitbouw van een regionaal fietsencentrum ligt”, zegt Talpe.

Gemeente zoekt mee

De gemeente zoekt mee naar partners voor het project. “Daarmee hopen we dat deze smet op de site zo snel mogelijk verdwijnt”, zegt schepen Wieland De Meyer (Gemeentebelangen).

Thijs Pattyn en Tommy Huyghebaert

Bron: Het Nieuwsblad Regio Westhoek – 28 januari 2017