Blogbericht

Het antwoord is tweeledig, enerzijds omdat er iets meer vrouwen dan mannen op deze aardbol rondlopen en het aldus niet meer dan democratisch is als zij evenveel en evenwaardig het beleid mee bepalen en anderzijds omdat mannen en vrouwen elkaar nu éénmaal aanvullen wat ongetwijfeld ook tot een verrijking zal leiden op politiek vlak!

Vrouwen worden dagdagelijks vaak geconfronteerd met andere noden, andere belangen, kortom ze hebben oog voor andere aspecten van het leven die een politiek agendapunt evenzeer waardig zijn (denk maar aan kinderopvang).

Vrouwen kunnen een frisse wind laten waaien op het politieke veld!

Wettelijk is het thans verplicht dat de kieslijsten uit 50% vrouwen en 50% mannen bestaan. Daarnaast moeten bovenaan de lijst de eerste 3 kandidaten minstens één kandidaat van elke sekse bevatten.

De VLD Ieper gaat nog een stap verder en heeft een volledig rits-systeem ingevoerd (vrouw – man – vrouw – man – …)!

 

“Ik denk dat het groeiend aantal vrouwen als staatshoofd er is dankzij de inspanning die vrouwen zelf hebben gedaan om vrouwen te promoten.”
Finnbogadottir, Vigdis
IJslandse politica en eerste vrouwelijke president 1980, °1930, geciteerd in Women World Leaders, Laura A Liswood, uitg. Pandora 1995