Op de website van de stad Ieper, kun je volgend overzicht vinden van de bestaande gemeentebelastingen:

 • afgifte administratieve stukken
 • bankinstellingen
 • plaatsrechten op markten
 • forfaitaire afvalbelasting
 • hinderlijke inrichtingen
 • niet-bebouwde percelen gelegen in een niet-vervallen verkaveling
 • betalend parkeren
 • parkeren in een blauwe zone
 • benzinepompen
 • plaatsrechten op de standplaatsen van de Ieperse foren
 • plaatsrechten op terrassen
 • sluikstorten
 • ontgravingen
 • reclame- en publiciteitspanelen
 • stedenbouwkundige inlichtingen
 • tweede verblijven
 • opcentiemen op de door het Vlaamse Gewest geheven heffing ter bestrijding van leegstand en verkrotting van gebouwen of van woningen
 • opcentiemen op de onroerende voorheffing: 1.500
 • aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting: 8%

Waarom – en dat is tevens een programmapunt van de VLD Ieper – wordt er een belasting geheven op bankinstellingen en benzinepompen? Als je de nadere uitleg leest, dan blijkt dit te zijn “omdat” het bankinstellingen en benzinepompen zijn en wordt de hoogte van de belasting bepaald door het aantal personeelsleden of bankautomaten of respectievelijk het aantal bedieningsslangen/verplaatsbare pompen voor motorfietsen.

Voor benzinepompen zou je nog kunnen denken dat het verband houdt met het vervuilende aspect maar er zijn toch nog andere vervuilende sectoren die hier niet onderworpen worden aan een gemeentebelasting?

Ratio legis?